Zero Emissie Stadslogistiek (ZES): Geen YES voor ZES!

CVAH-bestuurder Hannie Heine, portefeuille regelgeving: Wij gaan voor ontheffing!

Binnensteden gaan straks zones instellen waar alleen emissievrije voertuigen mogen rijden. Voor marktondernemers met een markt binnen zo’n zone zijn de gevolgen vergaand. Ontheffing voor marktondernemers is dan ook de enige oplossing volgens de CVAH. Hannie Heine licht het CVAH-standpunt hier beknopt toe.

Wat is eigenlijk het standpunt van de CVAH?
“De CVAH is heel stellig en duidelijk. Er is maar één oplossing: dat is ontheffing voor de marktondernemers. Er zal een hardheidsclausule moeten komen, waarin uitzonderingen vastgelegd zijn. We weten al dat kermisexploitanten ontheffing gaan krijgen. Dat willen we ook voor marktondernemers. Het werkt voor de markt niet. Het huidige plan is niet haalbaar en realistisch. We verwachten begrip en ook ondersteuning voor marktondernemers vanuit de gemeenten.”

Waarom is dit plan niet haalbaar?
“Het sluit totaal niet aan bij de realiteit in onze branche. Zero Emissie Stadslogistiek is op korte termijn praktisch en financieel niet haalbaar voor de markt. Op papier klinkt het mooi en we willen natuurlijk allemaal een bijdrage leveren aan een duurzame stadse omgeving, maar het moet wel kunnen!”

Wat is het CVAH-advies richting ondernemers?
“Blijf ook zelf op de hoogte van waar Zero Emissie Zones in jouw omgeving gepland staan, zodat we met elkaar actie kunnen ondernemen en je als bedrijf weloverwogen beslissingen kunt nemen. Bezoek voor actualiteit in zake aangekondigde emissie zones en overgangsregelingen binnen gemeenten de volgende websites: EvoFenedex, Opwegnaarzes en Rijksoverheid. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem contact met mij op (06-57604142 | hannieheine@msn.com). En we raden marktcommissies aan voor dit onderwerp ook lokale betrokkenheid te organiseren met centrum-management of winkeliersverenigingen. Samen bereik je altijd meer.”

Een uitgebreide toelichting van Hannie Heine is te lezen in het vakblad De Koopman van augustus 2021.