Wethouder Zoetermeer gaat in gesprek met marktcommissie

De PvdA-fractie heeft wethouder Van Driel in de raadscommissie van 15 mei gevraagd hoe zij de problemen gaat oplossen die bestaan rond het verplaatsen van de zaterdagmarkt naar het Marseillepad. De markt zou volgens planning voor de zomer verplaatst worden. Veel marktkooplieden maken zich zorgen.

De plekken zijn nog niet geschikt, tegels liggen schots en scheef, er is hondenpoep en er kan niet goed en veilig worden geparkeerd door de marktkooplieden. Er zijn met name nog problemen rond het parkeren. De locatie aan het Marseillepad is smaller dan de markt, waardoor de wagens van de marktkooplieden niet altijd genoeg plaats hebben.

De wethouder heeft hierop toegezegd met de marktcommissie in gesprek te gaan. Daarnaast wordt er fors geïnvesteerd in het Marseillepad zodat de marktkooplieden op een goede manier met hun marktkramen kunnen staan. Raadslid Chantal Walther: “De PvdA is blij dat er fors wordt geïnvesteerd in het terrein en dat de wethouder de signalen van de marktkooplieden serieus neemt en in gesprek gaat met de marktcommissie”. De wethouder heeft aangegeven dat het Marseillepad vóór de zomer wordt opgeknapt, maar het is nog niet duidelijk wat er precies gaat veranderen.