Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering november 2021

Aan: besturen CVAH-afdelingen

Geachte collega’s,

Bijgaand informeren wij u dat het Centraal Bestuur van de CVAH besloten heeft om op maandag 15 november 2021 een uitgestelde Algemene Ledenvergadering te houden in Hotel van der Valk, Leuvenumseweg 7, 3847 LA Harderwijk.

Een van de agendapunten zal zijn het bespreken en vaststellen van de congresvoorstellen. De congresvoorstellen voor de Algemene Ledenvergadering van november 2021 kunt u indienen per mail en moeten uiterlijk voor 15 september 2021 ingediend zijn. U kunt deze mailen naar cvah@cvah.nl of m.bleeker@cvah.nl t.a.v. de secretaris, Martie Bleeker-Steenstra.

Voor de Algemene Ledenvergadering van 8 maart 2021 hebben een aantal afdelingen voorstellen ingediend. Wij vernemen graag of deze afdelingen de al ingediende voorstellen nog wensen aan te
passen of dat deze ongewijzigd behandeld kunnen worden op 15 november 2021.

Verder willen wij u erop attenderen dat u nog een ledenvergadering voor de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2021 moet beleggen waarin ook een kascontrolecommissie het financieel verslag van 2020 moet accorderen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris, Martie Bleeker-Steenstra. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-29024298 of u kunt
haar een mail sturen naar m.bleeker@cvah.nl.

Wij hopen dat wij u mogen begroeten op de Algemene Ledenvergadering op 15 november 2021 te Harderwijk.

Met vriendelijke groet,
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het Centraal Bestuur
M. Bleeker – Steenstra,
Secretaris