Vooraankondiging Algemene Ledenvergadering maart 2021

De Algemene Ledenvergadering van maart 2021 staat gepland op maandag 9 maart 2021.

Wij zijn aan het onderzoeken of wij deze vergadering op een andere manier kunnen organiseren dan gebruikelijk, dit natuurlijk door de Covid-19 Pandemie. Wij denken aan een digitale vergadering waarin wij dan de meest elementaire Verenigingszaken kunnen behandelen.

Wij denken dan aan:

  1. Financiële verantwoording over 2020
  2. Begroting 2021
  3. Voorstellen. Let op voorstellen moeten voor 1 januari 2021 ingediend worden.

Het is natuurlijk, zoals het nu lijkt, niet mogelijk om uw afdelingsvergaderingen te houden in januari en februari 2021. U kunt als afdelingen besluiten nemen en verantwoording aan uw leden geven op een later moment in het jaar. Dit is niet gebruikelijk maar in deze situatie wordt alles wat vast is soms vloeibaar.

Ook gaan wij nog met een aantal afdelingsvoorzitters in gesprek om de CB voorstellen tegen het licht te houden en zelfs misschien tot gezamenlijke voorstellen te komen.

  1. Henk Achterhuis is aftredend als voorzitter en niet herkiesbaar. Vorig jaar heeft het congres besloten dat we een voorzitter willen voor 5 dagen in de week. Tot nu toe heeft dit geen kandidaten opgeleverd. Als CB gaan we een voorstel maken om de voorzitter voor 2 dagen te kiezen. Dus mocht u wel kandidaten willen voordragen voor een parttime voorzitterschap dan raden wij u aan om dit wel te doen. Als het congres besluit dit te honoreren kunnen we verder met een parttime voorzitter.

Mocht u interesse hebben in de functie van voorzitter dan kunt u een voordracht namens de afdeling, voorzien van een CV en de bereidverklaring van de kandidaat, uiterlijk vóór 1 januari 2021 aan het Centraal Bestuur sturen.

Bijlage 

Dit jaar een heel andere aankondiging dan de gebruikelijke maar moeilijke tijden vragen om een andere aanpak.

Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, maar mocht u nog vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel,

Martie Bleeker-Steenstra,

secretaris

Zeewolde, 15 december 2020