Verplicht certificaat marktondernemers biologische producten

Vanaf 1 januari 2021 komt er certificatieplicht voor verkooppunten van biologische producten. Dit is een Europese wet die voor heel Europa geldt. Waar agrarische bedrijven, verwerkende bedrijven en de logistieke partijen in de biologische keten al aan een dergelijke verplichting moesten voldoen, gaat men nu ook toezien op de certificatie van verkooppunten die handelingen met biologische producten uitvoeren: snijden en verpakken, afbakken, combineren van losse producten (bijv. noten) en onverpakte verkoop.

Certificaat verplicht, controles op de markt

Alle verkooppunten die dergelijke handelingen verrichten krijgen controle van Skal. Skal Bio controle is door het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen om de certificatie in Nederland te regelen en toezicht te houden op de naleving van de biologische regelgeving.

Wat betekent dit voor marktondernemers?

Alle verkooppunten die biologische producten verkopen moeten gecertificeerd worden. Verkoopt u onverpakte biologische producten en bent u nog niet biologisch gecertificeerd? Dan moet u gecertificeerd worden.

Verkoopt u alleen voorverpakte producten, dan is uw marktkraam vrijgesteld van certificatieplicht. Bent u al biologisch gecertificeerd voor bijvoorbeeld uw landbouwbedrijf en valt de marktkraam onder hetzelfde bedrijf? Dan kunt u de verkoop toevoegen aan uw bestaande bio-certificaat.

Kosten

Hoewel de definitieve tarieven nog moeten worden vastgesteld, moet een marktondernemer rekening houden met een jaarlijkse verplichte bijdrage van minimaal 650 euro. Verkooppunten moeten zich vóór 1 januari 2021 aanmelden bij Skal. Aanmelden voor certificatie is mogelijk vanaf half november 2020. Kijk voor meer informatie op https://www.skal.nl.