Vernieuwde werkboek ‘Markt op Maat’ is uit

Dit jaar heeft de CVAH haar werkboek ‘Markt op Maat’ grondig herzien en aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De eerste editie van het handboek verscheen in 1998 en het boek is inmiddels een beproefd instrument om de kwaliteit van bestaande warenmarkten naar een hoger niveau te tillen. Het boek geeft antwoord op de vraag ‘Wat heb ik nodig voor een goede markt?’

Het werkboek is bedoeld voor markten die door gemeenten worden georganiseerd. De digitale versie van dit boek kunt u vinden op de website van de CVAH, www.cvah.nl/downloads. Hier vindt u naast dit werkboek tal van andere markt-gerelateerde documenten en publicaties. Deze documenten zijn gratis te downloaden, omdat de CVAH en het Branchebureau en Opleidingsfonds voor de Ambulante Handel, de BOAH, veel waarde hechten aan het verspreiden van kennis over de ambulante handel.

CVAH bestuurder Martie Bleeker, een van de initiatiefnemers van dit handboek, legt uit wat er in deze vierde editie van het handboek is veranderd:

“In deze vierde editie van het werkboek wordt ingespeeld op de huidige maatschappelijke veranderingen. We leven in tijden van snelle veranderingen en de marktondernemer van nu moet zich onderscheiden en proactief opstellen. Een goede samenwerking met andere marktondernemers is meer dan ooit nodig om een aantrekkelijke markt neer te zetten. Alleen dan kan een warenmarkt de concurrentie bijhouden. Daarom zal iedere warenmarkt zich van tijd tot tijd moeten afvragen: Hoe staan we er voor? Welke mogelijkheden zijn er om ons te verbeteren? Hoe kunnen we meer klanten naar de markt te krijgen, meer omzet draaien en meer winst maken?”

Kwaliteitsmeter

“Dit werkboek is prima te gebruiken als kwaliteitsmeter. We bespreken vijf zogenoemde dimensies, die allemaal bepalend zijn voor het succes van een warenmarkt. Wekelijks zijn er ruim 1000 markten in Nederland met zo’n 38.000 standplaatsen. Elke markt is anders en heeft te maken met plaatselijke omstandigheden. Die omstandigheden vormen de randvoorwaarden waarbinnen de warenmarkt zo optimaal mogelijk moet functioneren. De CVAH kan hier bij helpen en heeft veel kennis in huis, waarop leden en gemeenten altijd een beroep kan doen. Het succes van een markt wordt uiteindelijk bepaald door de consument. En die consument verandert voortdurend. Daarom zal een markt continu mee moeten veranderen om de consument te blijven boeien.”

Gezelligheid

Het werkboek start met een bespreking van de waarde van de markt. Deze wordt steeds meer een plek van proeven, ontmoeten en gezelligheid. De markt wordt de laatste jaren vooral ingesteld om levendigheid in een binnenstad, stadsdeel of wijk te vergroten en om het dagelijkse voorzieningenniveau op peil te houden. Hoe een markt het centrum van gezelligheid wordt in elke plaats, hoe je dat bereikt als groep marktondernemers en gemeente, dat vind je in dit vernieuwde handboek.”