Vandaag is de aftrap!

We geven elkaar een maand de tijd!

We mogen open blijven, maar de urgentie tot naleven van de Corona richtlijnen en nemen van maatregelen is nu groter dan ooit! We geven elkaar maximaal een maand de tijd! Een maand lang organiseert de CVAH hiervoor de ‘Digitale Vakdagen 2020’! En we beginnen vandaag!

Urgentie
Het kabinet ziet na overleg met diverse brancheorganisaties gelukkig in dat het van groot maatschappelijk belang is om (naast winkels) ook markten zoveel mogelijk open te houden. Dat geldt voor zowel food als non food. Maar….de besmettingsgraad moet absoluut nog teruggebracht worden. We mogen nu dus open blijven, maar de urgentie om verantwoorde maatregelen te nemen is hiermee alleen maar groter geworden. Er ligt een vergrootglas over de markt.

Digitale Vakdagen
De hele maand november organiseert de CVAH daarom de Digitale Vakdagen 2020 met Corona als centraal thema. Maximaal een maand lang nemen we als branche met z’n allen de tijd om echt onze verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat onze klanten prettig en veilig kunnen shoppen op elke markt in Nederland. Binnen een maand kunnen we samen zorgen dat elke markt en elke marktondernemer een eigen Corona plan of protocol heeft, de richtlijnen naleeft en gepaste maatregelen neemt.

Stuur voorbeelden op

Als CVAH hebben we eerst geknokt om open te kunnen blijven met al onze markten, maar nu gaan we jullie deze maand ook helpen om met z’n allen Corona Proof klaar te staan voordat de december drukte begint! Alhoewel………velen van jullie zijn al langer supergoed bezig en hebben al goede maatregelen getroffen en zelfs ook creatieve! Dat is dan ook het mooie! Jullie kunnen elkaar nu helpen. We roepen bij deze elke ondernemer, die al verantwoorde maatregelen heeft genomen, op dit met ons via foto’s of een kort filmpje te delen. Stuur ook beelden van maatregelen op je markt. Wij verspreiden dit dan weer via onze website en social media richting andere ondernemers. We moeten ons nu echt als collectief gedragen!

Email: vakdagen@allesoverdemarkt.nl
Whatsapp: 06-83919385

Hang ‘m op!
Op onze CVAH website tref je onder Vakdagen2020 de komende maand veel informatie en tools die je gaan helpen. En de nieuwe De Koopman ligt deze week ook op uw mat, met daarin al een A3 poster met een aantal basisrichtlijnen voor je klant. Hang ‘m op! Ook hebben we een kaart geschreven, welke ter inspiratie gebruikt kan worden om klanten op de markt of via social media om hun medewerking te vragen en de richtlijnen te respecteren. We moeten het echt met elkaar gaan doen.

Aanscherping
Vanuit de veiligheidsregio’s zal ook strenger gecontroleerd worden op aan een aantal aangescherpte richtlijnen:

Voor de markt zijn dit in ieder geval:
Gedragsregels voor bezoekers aan de markt moeten duidelijk zichtbaar en herhaaldelijk gecommuniceerd worden
De markt moet zo ingericht zijn dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden
Bezoekers die zich niet aan de regels houden moeten daarop worden aangesproken door marktmeesters, ondernemers of andere betrokkenen.
Zet in op spreiding van klanten over de dag. Bekijk bijvoorbeeld hoe klanten gestimuleerd kunnen worden vroeger naar de markt te komen. Communiceer hierover of start ‘Vroege Vogelacties’
Voorzie medewerkers van beschermende middelen, zoals handschoenen, kuchschermen, mondkapjes etc……en zie als ondernemer vooral ook toe op het gebruik (deze geldt vooral voor ondernemers)
Kortom, neem deze en andere richtlijnen serieus. De Vakdagen zijn er vooral om elkaar te helpen. Stuur dit bericht om te beginnen ook via je markt-whatsapp-groepen of andere kanalen naar je collega-ondernemers! Iedereen moet meedoen!

Alleen samen maken we onze unieke en relevante belofte naar de klant waar: Op de markt kun je prettig en veilig shoppen in de buitenlucht!

Heb je vragen of opmerkingen? App of mail ons gerust!
Email: vakdagen@allesoverdemarkt.nl
Whatsapp: 06-83919385

Met vriendelijke groet
namens Bestuur CVAH

Peter Reudink en Mitchel Sauer

Gelijk naar de ingezonden filmpjes en foto’s

Naar de digitale vakdagen 2020