Uiterlijk 28 april a.s. uitspraak CVAH-rechtszaak tegen de Staat

Vandaag was de zitting  bij de Rechtbank in Den Haag van het kort geding. De CVAH neemt de  juridische stappen tegen de Staat vanwege het verbod voor non-food marktondernemers om op de markt te staan.  “De rechter was zeer geïnteresseerd.”, aldus CVAH-voorzitter Louise Wesselius. “Hij wilde veel weten. Samen met onze secretaris Martie Bleeker en onze advocaat Martijn van Meppelen-Scheppink hebben we alles uitgelegd en bepleit. Onze schriftelijke inbreng, de formele pleitnota, publiceren we als CVAH. Iedereen die dat wil kan daar dus kennis van nemen. Uiterlijk 28 april a.s. krijgen we de schriftelijke uitspraak. Erg spannend allemaal, er staat ook heel veel op het spel voor de Nederlandse warenmarkten en onze non-food ondernemers in het bijzonder.”

20210412 Pleitnota CVAH-Staat

Onze advocaat Martijn van Meppelen-Scheppink, Louise Wesselius en Martie Bleeker.