Toch nog naar de rechter?

 

Update: Einde mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam

zojuist is bekend gemaakt dat het experiment met de mondkapjesplicht in delen van Rotterdam en Amsterdam niet zal worden verlengd dus zondagavond wordt beëindigd. Door het minder warme weer en het einde van het toeristische hoogseizoen is het op de drukste plekken nu waarschijnlijk makkelijker om 1,5 meter afstand te houden, stelt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland in een verklaring. De gemeente blijft het in de gaten houden en neemt indien nodig „informatie-gestuurde en risicogerichte” maatregelen.

De mondkapjesplicht op drukke plekken werd begin augustus ingevoerd. Veel ondernemers hadden er bezwaar tegen, omdat consumenten in onderzoeken aangaven minder te zullen gaan shoppen. De veiligheidsregio heeft die bezwaren gehoord. „Ook horen we van sommige Amsterdammers en bezoekers dat ze zorgen hebben over hun gezondheid op drukke plekken. Deze signalen nemen we mee in de besluitvorming na de evaluatie van het experiment.”

Het mondkapjes-experiment in Amsterdam loop dus komende zondag af. Toch willen de marktondernemers van de Albert Cuypmarkt voor die tijd nog naar de rechter om de mondkapjesplicht alsnog onrechtmatig te laten verklaren. Terwijl vorige week de actiegroep ‘Viruswaarheid’ dezelfde eis aan de rechter voorlegde en deze zaak verloor. Waarom stappen de marktondernemers dan toch naar de rechter?

Advocaat Rusita Ruitenberg die de exploitanten bijstaat, geeft uitleg. “Burgemeester Halsema houdt zich niet aan de regels met de mondkapjesplicht. Als voorzitter van de Veiligheidsregio creëert zij in de noodverordening een bevoegdheid, die volgens mij, en vele experts met mij, in strijd is met de Grondwet. Ik wil dat rechter aan burgemeester Halsema vraagt op welke regels zij haar bevoegdheid berust? Ik kan hem niet vinden, kunt u mij wel die regel geven? Zij mag hem niet verzinnen, maar het lijkt er op dat de burgemeester dit wel doet.”

Experiment loopt zondag af

Dan nog blijft de vraag bestaan of de rechtszaak nog veel zin heeft. Vandaag besluit de gemeente of ze doorgaat met de mondkapjesplicht op de Albert Cuypmarkt en andere plekken in de stad. Zoals het er nu naar uitziet zal het experiment zoals van te voren aangekondigd na zondag worden beëindigd.

“Dat klopt maar als de rechter op grond van onze argumenten de rechtmatigheid van de maatregel in twijfel trekt, staan de ondernemers van de Albert Cuypmarkt een stuk sterker in hun schoenen wanneer ze de economische schade die ze hebben geleden als gevolg van de mondkapjesplicht op de gemeente willen verhalen. Want er is aantoonbaar grote schade geleden door de markthandelaren, omzetverliezen tot 70% of zelfs meer zijn geen uitzondering. Dat zij daar burgemeester Halsema voor verantwoordelijk houden, zal niemand verbazen.”