Teleurstellend: geen meerderheid voor moties die pleiten voor terugkeer non-food op markt

Vandaag was er goede hoop dat de Tweede Kamer zou instemmen met beide – of een van de twee – moties die pleiten voor terugkeer van de non-food op de markt, zie afbeeldingen hieronder. De motie van PVV en lijst Haga is door een meerderheid van de Tweede Kamer verworpen en de motie van Henk Krol is aangehouden en wordt waarschijnlijk 1 tot 1,5 week later ingediend. Hopelijk met steun van andere partijen. Wij als CVAH gaan volop lobbyen met de politiek!