Tarieven Haagse Markt onder de loep

Er wordt al een tijdje gemopperd over de de kosten van een standplaats op de Haagse Markt. In de commissie Leefomgeving zijn vragen gesteld over een onderzoek hierover. De commissieleden willen graag een helder inzicht in de kosten en de wijze waarop de tarieven worden berekend. Wethouder Revis heeft de commissie toegezegd de zaken uit te zoeken. Ook zal hij ingaan op vragen over de opbouw en toerekening van de kosten aan de tarieven van de Haagse Markt en de servicekosten. Daarnaast gaat het college een poging doen om betrouwbare en verifieerbare informatie te verkrijgen over de tarieven vóór 2013. De wethouder verwacht de commissie hierover in het najaar te berichten. Wordt vervolgd.