Berichten

Drempel voor nieuwe marktondernemers gemeente Berkelland

Nieuwe marktkooplieden voor de weekmarkten in de gemeente Berkelland krijgen lastiger een plek. Dat geldt dan voor branches waar al één of meer marktkooplieden aanwezig zijn. De gemeente maakt een pas op de plaats.

De weekmarkten in de gemeente Berkelland hebben het moeilijk, constateert de gemeente. Daarom gaat de gemeente de komende tijd ‘terughoudend’ om met het werven van nieuwe marktkooplieden voor branches waar al een marktkoopman is. Het gaat om branches als groente en fruit, brood en banket, vis, zuivel, kleding en bloemen.

Sectoren

In die sectoren zijn nu per markt meerdere marktkooplieden toegestaan. De gemeente is niet van plan om ondernemers weg te sturen, maar in voorkomende gevallen wordt wel omzichtiger omgesprongen met het toelaten van nieuwe verkopers. Die insteek is specifiek bedoeld voor branches waar nu twee ondernemers zijn toegestaan. Als er één ondernemer in een bepaalde sector wegvalt, zoekt de gemeente niet actief naar een vervanger. De gemeente werft overigens wel actief als beide ondernemers in één branche wegvallen.

Oss maakt slagen met weekmarkt

OSS – De neuzen van winkeliers, horecabazen en marktkooplieden in het centrum van Oss wijzen steeds meer dezelfde kant op. Na jaren van vergeefse gesprekken lijkt de moeite binnenkort echt ergens toe te leiden.

Lees het bericht hier.