Berichten

Vernieuwde handreiking Veiligheid op de markt – Oproep: meepraten, meedenken? Graag!

Goed nieuws! Op initiatief van de CVAH komt er een nieuwe versie van de handreiking ‘Veiligheid op de markt’. Heel belangrijk, ook omdat daarin direct de regelgeving uit het nieuwe brandbesluit van 1 januari 2018 wordt meegenomen.

De CVAH roept ondernemers, medewerkers en gemeenten op mee te denken over de nieuwe handreiking. Daarnaast willen we een klankbordgroep samenstellen om onderdelen uit de handreiking te testen op helderheid en bruikbaarheid. Hannie Heine, CVAH-bestuurder regelgeving: ‘Ik nodig iedereen uit om suggesties met ons te delen én zich aan te melden voor de klankbordgroep. Dat kan via de e-mail of 06 142 15 611. Daarnaast wil ik iedereen nadrukkelijk adviseren om eigen beleid, regels of afspraken niet al voor het verschijnen van de vernieuwde handreiking aan te passen. Wacht s.v.p. eerst de handreiking af.’