Berichten

Lobby omtrent ‘schaarse vergunningen’ in volle gang

De laatste maanden heeft het bestuur van de CVAH overuren gedraaid om de bedreigingen die van de ‘schaarse vergunningen’ uitgaan onder de aandacht te brengen bij de landelijke politiek. Dit heeft z’n vruchten afgeworpen. Het onderwerp staat nu op de agenda van de Tweede Kamer en tal van politieke partijen hebben de bezwaren van de CVAH aandachtig aangehoord.

De maand maart zal in het teken staan van de laatste gesprekken met de landelijke politiek, met als klapstuk een ontmoeting met staatssecretaris Mevrouw Keizer ( met dank aan collega en partijgenoot Bonenberg van de afdeling Apeldoorn) .
Deze gesprekken moeten de koers gaan aangeven hoe we maximaal invloed kunnen hebben op het kabinetsadvies (door Mona Keizer) aan de Tweede Kamer.

CVAH: De oplossing is om in heel Nederland de bestaande contracten voor onbepaalde tijd te respecteren.

 

’Markt gaat ten onder aan vergunningencasino’

Alarm! Kooplui in het nauw

Door Jorn Jonker en Roy Klopper

 

Zeewolde – Marktkooplieden zitten financieel in het nauw door de korte duur van hun standplaatsvergunning. Als nieuwe vergunningen niet minstens tien jaar geldig zijn, dreigt de voedsel- en warenmarkt uit het straatbeeld te verdwijnen. Daarvoor waarschuwt de Centrale Vereniging Ambulante Handel (CVAH).

Henk Achterhuis, voorzitter van de belangenclub, signaleert dat kooplieden in veel gemeenten slechts drie of vijf jaar zeker zijn van een plekje op de markt: „De ondernemer moet de garantie hebben dat hij zijn investeringen kan terugverdienen.”

Daarom moeten nieuwe vergunningen minimaal tien jaar geldig zijn, zo betoogt Achterhuis. Korter lopende overeenkomsten maken noodzakelijke investeringen voor kooplui volgens hem onmogelijk: „Een beetje verkoopwagen kost al snel enkele tonnen. Banken verstrekken hiervoor geen krediet als een ondernemer slechts drie of vijf jaar zeker is van een eigen stek op een markt.”

Fnuikend

Bovendien zijn de korte looptijden volgens de CVAH fnuikend voor de werkgelegenheid in de sector, waarin nu nog 20.000 mensen emplooi vinden. „Ondernemers bedenken zich wel een paar keer voordat ze vast personeel in dienst nemen als ze na drie jaar hun plek weer kwijt kunnen zijn. Eventuele ontslagkosten zijn fataal voor de doorsnee marktkoopman”, aldus Achterhuis.

De SGP-fractie in de Tweede Kamer springt in de bres voor de bedreigde markt. „Het zal toch niet zo zijn dat Brussel onze marktkoopmannen aan een vergunningencasino overlevert?”, aldus Kamerlid Chris Stoffer. Hij wil staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken) volgende week vragen om met de sector en de gemeenten te overleggen over een minimumtermijn van tien jaar. „Marktkooplui werken in weer en wind. Dan mogen wij hen nu niet in de kou laten staan”, aldus Stoffer.

De CVAH wijst erop dat de markt al onder druk staat: het aantal ambulante ondernemers halveerde de afgelopen tien jaar tot de huidige 11.000. De belangenvereniging voorspelt verdere afkalving als ondernemers niet meer lucht krijgen: „Te vaak wordt gedacht dat de markt toch wel overleeft. Maar dat dacht iedereen ook van V&D. De gemeenten zeggen de markten waardevol te vinden, laat ze dan ook meedenken over oplossingen om deze te behouden.”

Rondvaartboten

Tot twee jaar geleden verstrekten de meeste gemeenten marktondernemers nog overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Dat veranderde nadat het Europese Hof eind 2016 ’eeuwige’ vergunningen in de ban deed. Achterhuis: „Die zaak ging over schaarse vergunningen voor rondvaartboten. Omdat de uitspraak echter geldt voor alle lokale vergunningen, raakt het ook de ambulante handel.”

“Ze worden tureluurs van de verschillende voorwaarden”

Sindsdien is een wirwar van vergunningen ontstaan, zo signaleert de CVAH. „De ene gemeente geeft een standplaats weg voor drie jaar, de volgende voor vijf en de andere weer voor tien. Er heerst volstrekte willekeur. Omdat kooplieden vaak in verschillende gemeenten op weekmarkten staan, worden ze tureluurs van de verschillende voorwaarden. De oplossing is om in heel Nederland de bestaande contracten voor onbepaalde tijd te respecteren. Om starters te werven, moeten nieuwe vergunningen minimaal tien jaar geldig zijn”, zo betoogt Achterhuis.

Dit wordt onderschreven door kaashandelaar Harry Boomkamp, die met zijn wagen op negen Twentse markten staat. „Daar gelden acht verschillende regelgevingen.”

Boomkamp heeft naar eigen zeggen ’slapeloze nachten’ vanwege de ongewisse toekomst. „Zuidwolde overweegt al kortere looptijden en ook in andere plaatsen geldt dat wat niet is, altijd nog kan komen. Die gemeenten vergeten wel dat je failliet gaat aan de transitiekosten zodra je vast personeel moet ontslaan zodra de vergunning afloopt.”

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil de duur van de vergunningen graag aan de individuele steden en dorpen overlaten. „We geven begin november wel een handleiding uit voor onze leden met de juridische kaders voor schaarse vergunningen”, zo meldt woordvoerster Angela de Jong.

Bron: De Telegraaf 22 oktober 2018

foto Ⓒ Reinier van Willigen

Nog veel onduidelijk over schaarse vergunningen

CVAH adviseert:  geen haast, eerst overleg en onderzoek, dan besluiten

In de Koopman van februari heeft u al kunnen lezen over schaarse vergunningen met mogelijk verstrekkende gevolgen voor de ambulante handel. Eind januari heeft een CVAH-delegatie overleg gehad met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om te trachten tot een uniform advies te komen. Uit dit overleg blijkt dat er nog veel onduidelijk is over de schaarse vergunningen. De insteek voor de komende periode is dan ook: geen haast, eerst overleg en onderzoek, dan besluiten.

Van de week is de CVAH aanwezig geweest bij een breder overleg van de VNG en bij een bijeenkomst van visondernemers in Spakenburg.