Berichten

Rozenburg

Op 1 januari 2014 is de markt in Rozenburg verzelfstandigd. Aanleiding was het opgaan van de gemeente Rozenburg in de Gemeente Rotterdam. Dat zou betekenen dat de tarieven van Rotterdam zouden gaan gelden op de Rozenburgse markt. Dat zou de doodsteek zijn voor de op dat moment zieltogende markt. Om die tariefsverhoging te vermijden is met instemming van de Gemeente Rotterdam besloten om binnen een pilot te starten als verzelfstandigde markt.

Nu, ruim 1,5 jaar later, kan gesproken worden van een succes. Het aantal kooplieden is toegenomen van 12 naar 20. Doordat er meer keuze is, komen meer klanten naar de markt, en is de besteding op de markt in zijn totaliteit flink toegenomen.