Berichten

Portefeuille nieuws van de CVAH secretaris Martie Bleeker met focus op Hitte en Schaarse vergunningen!

Het Hitteprotocol

“Vorig jaar, tijdens de warme en tropische zomer, ontvingen wij van veel ondernemers signalen dat het op sommige markten moeilijk was om binnen de bestaande regelgeving voldoende ruimte te krijgen om goed en veilig te kunnen en blijven ondernemen. Er werd ons toen verzocht of er niet, net als het stormprotocol, ook een hitteprotocol ontwikkeld kon worden. ”

Brancheverenigingen

“We hebben een belrondje gedaan en gecheckt hoe groot de behoefte hieraan zou zijn bij ondernemers en gemeenten. Van beide kanten bleek er zeker behoefte. Vooral omdat de regelgeving soms strikt gehanteerd moet worden. Ook de brancheverenigingen van vis, poeliers en slagers, als mede de Van der Sterre Groep (kaas) gaven aan wel meer duidelijkheid en afspraken te willen.”

Picobello

“Met hun ondersteuning hebben we een hitteprotocol gemaakt. Mooi om te zien dat we steeds meer samenwerken met collega brancheverenigingen, want met elkaar ben je sterker. Het hitteprotocol is een voorbeeld van hetgeen je met elkaar kan bereiken om ondernemers te helpen goed en veilig te ondernemen. Het gaat er tenslotte om, dat de consument ook op tropische dagen gegarandeerd is van goede producten op de markt. En dat ze er ook van overtuigd zijn, dat alles picobello in orde is.”

Overbodig?

“Nu zag ik al reacties van ondernemers, die vonden dat een dergelijk protocol helemaal niet nodig is. Dat is natuurlijk super voor die betreffende ondernemers, maar helaas dit is niet overal zo. Het is natuurlijk een feit dat veel van onze marktondernemers de zaken goed op orde hebben. Toch kun je als ondernemer door regelgeving wel gehinderd worden om zo optimaal mogelijk te kunnen werken op een tropische dag.”

“Er zijn bijvoorbeeld nog altijd markten waar geen parasols geplaatst mogen worden, ook niet als ze broodnodig zijn. Ook non-food collega’s hebben bij felle zon behoefte aan extra parasols om hun goederen tegen zonlicht te beschermen. Ook zijn er gemeenten waar geen enkele mogelijkheid is om met elkaar te kijken naar aanpassing van de eindtijden van de markt.”

Fantastisch

“Laten we vooral niet alleen uitgaan van de situatie op de eigen markten, waar het misschien goed geregeld is, maar ook even denken aan collega’s op markten waar het iets anders ligt. We proberen met elkaar toch de markten te profileren als het meest fantastische en veilige inkoopkanaal voor de consument.”

Schaarse vergunningen

“Dit dossier heeft gelukkig in de Corona periode bij veel gemeenten iets minder aandacht gehad, maar nu de Corona perikelen behoorlijk zijn verminderd wordt ook dit weer opgepakt. De staatssecretaris, mevrouw Mona Keizer heeft, ondanks dat wij een onafhankelijk rapport hebben aangeboden, het nodig gevonden om ook een onderzoek te starten. De uitgangspositie van dit rapport is het voorstel van de staatssecretaris om te gaan differentiëren in de vergunningsduur binnen de verschillende branches. Gelukkig hebben wij, als CVAH, het onderzoeksbureau kunnen overtuigen dat dit echt een onzalig idee is en niet uit te voeren is voor gemeenten. Het rapport zal binnenkort gepresenteerd gaan worden aan de Tweede Kamer. Dit rapport zal dan aangeboden worden aan de VNG om de gemeenten handvaten te geven in de procedures.”

“We zouden natuurlijk het liefste alles omtrent ‘Schaarse Vergunningen’ afwijzen. Helaas blijkt dat er niet in te zitten. Dat hebben we de afgelopen jaren op diverse manieren intensief onderzocht. De richtlijnen vanuit Europa zijn duidelijk en stellend.”

Wat adviseren wij nu aan gemeenten?

  • Geef een vergunningsduur af van minimaal 12 tot 15 jaar.
  • Plus: hanteer voor de huidige vergunningen nog een overgangstermijn van 5 jaar.
  • Zet een selectieprocedure op om ondernemers te selecteren, zodat de vergunninghouders zich goed kunnen presenteren en doe dit niet via een loting.
  • Bekijk als gemeente hoe veel druk erop uw vergunningen staat en kijk dan naar de mogelijkheid om bestaande vergunningen in takt te laten tot een mededinger een bezwaarprocedure start.
  • Stel voor nieuw uit te geven vergunningen wel een termijn vast.

Langere periode

Er staat in de dienstenrichtlijn niet voor hoe lang een vergunning mag uitgegeven worden, maar dat het niet oneindig lang mag zijn. Kunt u als gemeente aannemelijk maken dat de druk op uw vergunningen in uw gemeente bijna nihil is, overweeg dan vergunningen voor een langere periode: bijvoorbeeld 20, 30….. jaar

Voortbestaan

Dat scheelt de gemeenten en ondernemers ook een ongelooflijke administratieve rompslomp. Ook gemeenten hebben er baat bij dat de aanwezige vergunninghouders, die al jaren de consument tot tevredenheid bedienen, er blijven. We moeten er samen ook voor zorgen dat familiebedrijven, die veel geïnvesteerd hebben in hun markten, kunnen blijven voortbestaan.

Neem contact op met de CVAH

Mocht u als ondernemer met een vergunningsverandering te maken krijgen in uw gemeente, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zodat wij kunnen kijken wat de voorgestelde veranderingen zijn en wat er verder mogelijk is.

Wilt u als gemeente weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan ook contact met ons op. We willen u graag adviseren en maatwerk bieden voor uw warenmarkt.

 

CVAH lanceert hitteprotocol ambulante handel!

De CVAH heeft vandaag alle gemeenten in Nederland een brief gestuurd met een hitteprotocol ambulante handel:

Voor temperaturen boven de 30 graden

Door het veranderende klimaat hebben we de laatste voorjaars en zomers moeten constateren dat de temperaturen hoger zijn dan we gewend zijn. Er komen steeds meer tropische dagen met temperaturen van 30 ℃. Dit geeft voor onze ondernemers op de weekmarkten en standplaatsen andere problemen dan waar ze normaal mee te maken hebben. Hadden we vroeger weleens een tropische dag nu hebben we meerdere tropische dagen achter elkaar en de statistieken tonen dit ook aan. De weerexperts voorspellen een verschuiving van een zeeklimaat naar een landklimaat en we moeten er dus rekening mee houden dat dit veel vaker voor gaat komen.
Aangezien we met elkaar het gezonde en veilige aankoopkanaal willen en moeten zijn voor de consument lijkt het ons verstandig om met elkaar een hitteprotocol vast te stellen.
Als CVAH hebben we met diverse brancheverenigingen overleg gevoerd en komen met dit gezamenlijke voorstel om op de weekmarkten en standplaatsen met een hitteprotocol te gaan werken.
Als uitgangspunt zijn er 3 belangrijke punten:

  1. Voedselveiligheid
  2. Kwaliteit van de producten
  3. Welzijn van de mensen

De voedselveiligheidswetgeving, gecontroleerd door de NVWA, geeft als ondergrens aan dat de producten niet boven de volgende temperaturen mogen komen:
pluimvee 4 ℃, vlees 7 ℃, orgaanvlees 3 ℃, vis 7 ℃, zachte kaas 7 ℃.

In de hygiënecodes van de verschillende branches staan beheersmaatregelen beschreven die deze maximale temperaturen borgen.
Ondernemers op ochtendmarkten ervaren deze problemen meestal niet. Maar op middag markten en dag markten met 30 ℃ en ook nog een stevige wind, zijn deze door de NVWA gecontroleerde bovengrens temperaturen niet haalbaar en kunnen niet worden gewaarborgd. Dit is natuurlijk mede afhankelijk van sterkte van de koelingen maar dit is wel de verplichte bovengrens en moet voor de voedselveiligheid van de consument gewaarborgd zijn.

Het is altijd van belang om ondernemers met bederfelijke waar in te delen op een markt in de schaduwzijde.
Ook het welzijn van ondernemers en personeel in verkoopwagens met bakapparatuur kan voor problemen zorgen omdat de omgevingstemperatuur te hoog oploopt.
Op markten en standplaatsen zijn we natuurlijk gehouden aan verkooptijden die te maken hebben met de instelling van de tijden voor de complete markt. Op weekmarkten is dit gemiddeld van 8.00-9.00 tot 16.00-17.00 uur.

Dit is voor een aantal ondernemers niet veilig te organiseren op tropische dagen. We vinden het met zijn allen heel belangrijk dat de tijden van de markt worden nageleefd maar lopen hierdoor wel tegen problemen aan. Je kunt het standpunt hanteren dat het aan de ondernemer is en niet van de markttijden afwijken, we kunnen ook met elkaar naar oplossingen zoeken om toch volledige markten aan te bieden aan de consument op tropische dagen.

Wij denken dat we zo met elkaar kunnen zorgen dat wij als markten en standplaatsen de consument op tropische dagen kunnen blijven voorzien van onze geweldige producten.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris, mevrouw M. Bleeker-Steenstra. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06-29024298. Ook kunt u haar een e-mail sturen naar m.bleeker@cvah.nl.

Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Met vriendelijke groet,
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het Centraal Bestuur
M. Bleeker-Steenstra,
secretaris

Het hitteprotocol is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten, Koninklijke Nederlandse Slagers, Poeliersbond en VanderSterre.

Hier vindt u het Hitteprotocol ambulante handel.