Berichten

Filmopnames op de markt in Dordrecht voor CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’

Vandaag zijn opnames gemaakt op de markt in Dordrecht voor de CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’. Harold Visser, werkzaam bij Heeren van de Vis, vertelt in de opnames vol enthousiasme waarom hij op de markt is gaan werken en via de  Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) visspecialist is geworden.

Sjors Rosendaal, samen met zijn broer Nico de Heeren van de Vis, beschrijft zijn kant van het verhaal.

De CVAH-campagne ‘CVAH werft nieuw talent’ omvat op dit moment twee programmaonderdelen:

  • Op zoek naar leerbedrijven

Met de CVAH-wervingsactie voor leerbedrijven roept de CVAH ambulante ondernemers op om zelf hun medewerkers op te leiden. De leerling volgt een opleiding in het mbo en werkt daarnaast bij de marktondernemer op de markt in de praktijk. Dat werkt!

Meer over word leerbedrijf

  • Gastlessen

Met gastlessen en marktbezoeken maakt de CVAH jonge mensen enthousiast voor ons vak. De afgelopen jaren verzorgde de CVAH jaarlijks tientallen gastlessen op scholen in het hele land. Daarmee bereikten we rond de honderden jongeren in het voortgezet en beroepsonderwijs.

De opnames van vandaag zijn de eerste in een serie van drie. De resultaten komen in november beschikbaar en zijn vrij te gebruiken voor het werven van nieuw talent voor de ambulante handel.

De opnames van vandaag zijn mede mogelijk gemaakt door de medewerking van John Stoel, voorzitter van de afdeling Dordrecht, de marktondernemers van de vrijdagmarkt van Dordrecht, de Heeren van de Vis Nico en Sjors Rosendaal, medewerker Harold Visser, de overige medewerkers van de Heeren van de Vis ter plekke en de marktmeesters van de gemeente Dordrecht.

Vergeet niet de BBL-subsidie voor 17 september aan te vragen!

Heeft u een BBL-leerling in dienst en bent u een erkend leerbedrijf? Vergeet dan niet de subsidie voor het studiejaar 2017/2018 voor 17 september 2018 aan te vragen. 

De subsidie is een tegemoetkoming in kosten voor de begeleiding in uw bedrijf van een leerling, deelnemer of student.

Gelijk de subsidie aanvragen

Word leerbedrijf

Marktondernemers ontvangen meer dan 28.000 euro aan CVAH-subsidie

Deze maand stort de CVAH in totaal meer dan 28.000 euro aan BBL-subsidie voor de verletkosten op de bankrekening van de deelnemende marktondernemers. Deze subsidie is mogelijk gemaakt door het sectorplan voor de ambulante handel op initiatief van de CVAH. Behalve deze subsidie heeft de CVAH in de periode september 2014 tot en met februari 2017 mede door het sectorplan de workshops  ‘Extra-omzet-avonden’,  ‘Omgaan met de kritische klant’ en ‘Social media op de markt’  en de ‘Gezondheidschecks voor personeel’ gratis kunnen aanbieden. Dit alles om de voorwaarden te verbeteren voor de ondernemende mens, zowel ondernemer als medewerker, in de ambulante handel.

De CVAH heeft dit initiatief kunnen realiseren vanwege de kracht, die gevormd wordt door haar leden, onder het motto ‘Samen sterk door het collectief’. Het sectorplan ambulante handel is een voorbeeld van CVAH-belangenbehartiging. Op de CVAH-website leest u wat de CVAH nog meer doet aan belangenbehartiging.

De subsidie is mede mogelijk gemaakt dankzij de regeling van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot co-financiering van sectorplannen.

Als marktondernemer komt u  mogelijk in aanmerking voor subsidie voor de begeleiding bij een aangeboden leerplaats. Lees meer….