Strijd tegen schaarse vergunningen: de eerste slag is gewonnen, en nu?

 

Voorzitter Henk Achterhuis over de laatste stand van zaken:

Collega’s,

Na het unaniem aannemen van een motie (door de 2e Kamer) om te onderzoeken of – en in welke mate – de ambulante handel onevenredig zwaar wordt getroffen door het  schaarse vergunningen besluit, is het nu tijd voor vervolgstappen.

Namelijk het volledig informeren van Tweede Kamerleden naar aanleiding van dit besluit. Niet om het besluit aan te vechten maar om te pleiten voor een uitzonderingspositie voor de ambulante handel in zijn algemeenheid. Dit is een opschaling van wensen om onze toekomst maximaal veilig te stellen. Het centraal bestuur bereidt zich voor op een uitdaging zoals we die in onze geschiedenis nog niet eerder hebben meegemaakt! Zowel juridisch als politiek zullen we iedere gelegenheid aangrijpen om aandacht te vragen voor de toekomst van de ambulante handel.

Meer dan hartverwarmend zijn de mails en apps van collega’s met tips, aanbevelingen en aanmoedigingen, van raadslid uit Apeldoorn tot kaasondernemer uit Harderwijk. We blijven er vooral voor pleiten om al onze ongerustheid te bundelen en goed te coördineren, dat is onze kracht.

In een volgende bijdrage zal ik iets meer ingaan op het proces, we houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

H.Achterhuis
voorzitter CVAH