Rapport schaarse vergunningen bijna klaar

De CVAH en haar partners zijn volop in de slag met het afronden van het document dat we eind mei gaan aanbieden aan de staatssecretaris Mona Keijzer. Dit document moet ervoor zorgen dat de belangen van de ambulante handel goed wordt ingebed in de nieuwe wetgeving rondom schaarse vergunningen. Het is ons antwoord op de aangenomen motie van enkele maanden geleden, waarin de Tweede Kamer de staatssecretaris heeft gevraagd om een goed onderbouwd document die de basis zal vormen voor nieuwe wetgeving.

snel duidelijkheid

Het begint er voorzichtig aan op te lijken dat wellicht nog vóór het politieke zomerreces duidelijkheid wordt verschaft of onze onderbouwing voldoende antwoord geeft op de eerder genoemde motie; namelijk, dat de consequenties van het Europese besluit een gezonde toekomst voor de sector ‘ambulante handel’ op geen enkele wijze in de weg staan.

goed onderbouwd

Om niets aan het toeval over te laten hebben we externe expertise ingehuurd om letterlijk alle partijen die betrokken zijn bij deze toch wel bijzondere wijze van detailhandel, te bevragen naar hun visie op de toekomst van de ambulante handel.

politieke oplossing

De keuze van het centraal bestuur, om niet het Europese besluit juridisch aan te vechten maar aandacht te vragen voor de onevenredige wijze waarop de ambulante handel wordt getroffen, blijkt strategisch de juiste. Ongeacht wie je vraagt, van ondernemer op de markt tot burgemeester/wethouder, iedereen vindt dat er een politieke oplossing moet komen.

veilige toekomst voor branche

Doel is een dermate complete onderbouwing aan te leveren dat de ambulante handel een volwaardige rol wordt toebedeeld in de toekomstvisie van de detailhandel en ambulante ondernemers kunnen blijven investeren in hun eigen bedrijf en de markt in z’n geheel!