Protocol om markten klaar te maken voor de 1,5 meter economie na de versoepeling van maatregelen na 1 juli

Aan alle ondernemers op de warenmarkten in de diverse gemeentes en alle overheden in Nederland

Geachte ondernemer,

Gezien de mededelingen van de Nederlandse overheid inzake het COVID-19 virus en onze bewegingsvrijheden moeten we er rekening mee houden dat nog voor lange tijd de 1,5 meter afstand bewaard moet worden. Daarom komen wij als CVAH met een Protocol om dit op warenmarkten te realiseren en de warenmarkt zo veel mogelijk “Covid-19” klaar te maken.

Gelukkig kunnen de meeste marktondernemers hun onderneming weer voortzetten. Neemt niet weg dat er in verschillende gemeenten nog lang niet alles genormaliseerd is en er nog verregaande beperkingen voor ondernemers zijn. Hopelijk komen deze gemeenten ook zo snel mogelijk met verlichting van de beperkingen want de ondernemers zijn volledig afhankelijk van de warenmarkten.

Gelukkig staan op de meeste markten ook de non–food ondernemers weer. De afwisseling van food en non-food kan bewerkstelligen dat er een betere spreiding van publiek ontstaat. Als markt is het ook belangrijk om afwisseling te hebben in het aanbod.

Gezondheid en veiligheid van en voor iedereen blijft voorop staan. Markten in Nederland hebben een belangrijke rol in de voedselketen en daarom is het van belang dat de consumenten hun boodschappen op de weekmarkten in Nederland kunnen blijven doen. We zien een tendens dat de consumenten voor lokale ondernemers en de markten kiezen boven de supermarkten, waar het passen en meten blijft. Als markten kunnen wij hier snel en goed op inspelen.

Ondanks het feit dat een markt in de buitenlucht als inkoopkanaal beter is dan een supermarkt, zijn er wel een aantal voorwaarden die moeten worden nageleefd om de veiligheid van marktondernemers, personeel en consumenten te garanderen.

Als CVAH raden wij dan ook het volgende protocol aan:

 1. Afwisseling van food en non-food kramen: hierdoor wordt de drukte op de markt verspreid.
 2. Kies voor een ruimere opstelling van de markt zodat er meer ruimte ontstaat. Kramen zo ver mogelijk naar achteren en eventueel auto’s verplaatsen.
 3. Het liefst ruime looppaden zodat er ruimte is voor wachtende consumenten. Is dit niet mogelijk dan zigzag opstelling en eenrichting routing op de markt.
 4. Eventueel de markt spreiden over meerdere pleinen of straten.
 5. Indien nodig, bij hele grote verkoopinrichtingen, inkrimping van het aantal meters per ondernemer.
 6. Voorzichtig met proeverijen van versproducten, let op goede hygiëne.
 7. Daar waar mogelijk een beperkte zitgelegenheid, geen statafels. (Horeca mag ook alleen consumeren op een zitgelegenheid). Dit kan niet ten koste gaan van de veiligheid.
 8. Bij een inloopkraam de hoeveelheid klanten reguleren en een verplichte routing aangeven. Verstrek in dit geval ook handschoenen aan de consument voordat ze producten pakken.
 9. Geef de producten verpakt mee naar huis.
 10. Houdt de afstand tussen verkoper en consument op minimaal 1,5 meter en communiceer dit ook goed naar de consument.
 11. Zorg daar waar nodig voor voldoende desinfecterende gel of handzeep
 12. Gebruik handschoenen bij vers bereide producten.
 13. Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pin voor betalingen en desinfecteer deze regelmatig.
 14. Markeer als marktondernemer met linten, pilonnen en krijt waar consumenten moeten wachten bij de kraam en zorg dat daarbij de 1,5 meter wordt gegarandeerd.

Als CVAH denken wij dat als marktondernemers deze regels in acht nemen, wij de markten gezond kunnen openhouden. Zo kunnen wij de consument blijven voorzien van onze diversiteit in producten met de focus op verse en gezonde producten aangeboden in de buitenlucht.

Met vriendelijke groet,

Namens het Centraal Bestuur

Martie Bleeker – Steenstra, secretaris/penningmeester