Proeven en Ontmoeten: Download rapport over toekomst Ambulante handel

 

Op het afgelopen CVAH congres hield onderzoeker Dirk Jan Droogh van het bureau DTNP een boeiend betoog over zijn onderzoek naar de toekomst van de ambulante handel. De rapporten die zijn geschreven naar aanleiding van dit onderzoek kunt u hier in alle rust teruglezen.