Portefeuille nieuws van de CVAH secretaris Martie Bleeker met focus op Hitte en Schaarse vergunningen!

Het Hitteprotocol

“Vorig jaar, tijdens de warme en tropische zomer, ontvingen wij van veel ondernemers signalen dat het op sommige markten moeilijk was om binnen de bestaande regelgeving voldoende ruimte te krijgen om goed en veilig te kunnen en blijven ondernemen. Er werd ons toen verzocht of er niet, net als het stormprotocol, ook een hitteprotocol ontwikkeld kon worden. ”

Brancheverenigingen

“We hebben een belrondje gedaan en gecheckt hoe groot de behoefte hieraan zou zijn bij ondernemers en gemeenten. Van beide kanten bleek er zeker behoefte. Vooral omdat de regelgeving soms strikt gehanteerd moet worden. Ook de brancheverenigingen van vis, poeliers en slagers, als mede de Van der Sterre Groep (kaas) gaven aan wel meer duidelijkheid en afspraken te willen.”

Picobello

“Met hun ondersteuning hebben we een hitteprotocol gemaakt. Mooi om te zien dat we steeds meer samenwerken met collega brancheverenigingen, want met elkaar ben je sterker. Het hitteprotocol is een voorbeeld van hetgeen je met elkaar kan bereiken om ondernemers te helpen goed en veilig te ondernemen. Het gaat er tenslotte om, dat de consument ook op tropische dagen gegarandeerd is van goede producten op de markt. En dat ze er ook van overtuigd zijn, dat alles picobello in orde is.”

Overbodig?

“Nu zag ik al reacties van ondernemers, die vonden dat een dergelijk protocol helemaal niet nodig is. Dat is natuurlijk super voor die betreffende ondernemers, maar helaas dit is niet overal zo. Het is natuurlijk een feit dat veel van onze marktondernemers de zaken goed op orde hebben. Toch kun je als ondernemer door regelgeving wel gehinderd worden om zo optimaal mogelijk te kunnen werken op een tropische dag.”

“Er zijn bijvoorbeeld nog altijd markten waar geen parasols geplaatst mogen worden, ook niet als ze broodnodig zijn. Ook non-food collega’s hebben bij felle zon behoefte aan extra parasols om hun goederen tegen zonlicht te beschermen. Ook zijn er gemeenten waar geen enkele mogelijkheid is om met elkaar te kijken naar aanpassing van de eindtijden van de markt.”

Fantastisch

“Laten we vooral niet alleen uitgaan van de situatie op de eigen markten, waar het misschien goed geregeld is, maar ook even denken aan collega’s op markten waar het iets anders ligt. We proberen met elkaar toch de markten te profileren als het meest fantastische en veilige inkoopkanaal voor de consument.”

Schaarse vergunningen

“Dit dossier heeft gelukkig in de Corona periode bij veel gemeenten iets minder aandacht gehad, maar nu de Corona perikelen behoorlijk zijn verminderd wordt ook dit weer opgepakt. De staatssecretaris, mevrouw Mona Keizer heeft, ondanks dat wij een onafhankelijk rapport hebben aangeboden, het nodig gevonden om ook een onderzoek te starten. De uitgangspositie van dit rapport is het voorstel van de staatssecretaris om te gaan differentiëren in de vergunningsduur binnen de verschillende branches. Gelukkig hebben wij, als CVAH, het onderzoeksbureau kunnen overtuigen dat dit echt een onzalig idee is en niet uit te voeren is voor gemeenten. Het rapport zal binnenkort gepresenteerd gaan worden aan de Tweede Kamer. Dit rapport zal dan aangeboden worden aan de VNG om de gemeenten handvaten te geven in de procedures.”

“We zouden natuurlijk het liefste alles omtrent ‘Schaarse Vergunningen’ afwijzen. Helaas blijkt dat er niet in te zitten. Dat hebben we de afgelopen jaren op diverse manieren intensief onderzocht. De richtlijnen vanuit Europa zijn duidelijk en stellend.”

Wat adviseren wij nu aan gemeenten?

  • Geef een vergunningsduur af van minimaal 12 tot 15 jaar.
  • Plus: hanteer voor de huidige vergunningen nog een overgangstermijn van 5 jaar.
  • Zet een selectieprocedure op om ondernemers te selecteren, zodat de vergunninghouders zich goed kunnen presenteren en doe dit niet via een loting.
  • Bekijk als gemeente hoe veel druk erop uw vergunningen staat en kijk dan naar de mogelijkheid om bestaande vergunningen in takt te laten tot een mededinger een bezwaarprocedure start.
  • Stel voor nieuw uit te geven vergunningen wel een termijn vast.

Langere periode

Er staat in de dienstenrichtlijn niet voor hoe lang een vergunning mag uitgegeven worden, maar dat het niet oneindig lang mag zijn. Kunt u als gemeente aannemelijk maken dat de druk op uw vergunningen in uw gemeente bijna nihil is, overweeg dan vergunningen voor een langere periode: bijvoorbeeld 20, 30….. jaar

Voortbestaan

Dat scheelt de gemeenten en ondernemers ook een ongelooflijke administratieve rompslomp. Ook gemeenten hebben er baat bij dat de aanwezige vergunninghouders, die al jaren de consument tot tevredenheid bedienen, er blijven. We moeten er samen ook voor zorgen dat familiebedrijven, die veel geïnvesteerd hebben in hun markten, kunnen blijven voortbestaan.

Neem contact op met de CVAH

Mocht u als ondernemer met een vergunningsverandering te maken krijgen in uw gemeente, neem dan onmiddellijk contact met ons op, zodat wij kunnen kijken wat de voorgestelde veranderingen zijn en wat er verder mogelijk is.

Wilt u als gemeente weten wat de mogelijkheden zijn, neem dan ook contact met ons op. We willen u graag adviseren en maatwerk bieden voor uw warenmarkt.