Oproep! Concept verzoekschrift uitstel van betaling belastingdienst coronavirus

Bent u lid en u wilt ook het concept verzoekschrift ontvangen, stuur dan een e-mail met vermelding van uw lidnummer en of uw NAW gegevens naar cvah@cvah.nl

Bent u nog geen lid dan kunt u via onze website www.cvah.nl lid worden waarna u eveneens het concept verzoekschrift kunt opvragen.