Oproep aan de landelijke, regionale en gemeentelijke politieke partijen

Het is gebruikelijk dat u als politieke partijen in verkiezingstijd vaak op de markten aanwezig bent om kiezers te interesseren voor een stem op uw partij. Normaliter is dat ook geen probleem maar dit jaar is dat echt niet wenselijk.

Onze Non-food ondernemers mogen al vanaf 15 december, ondanks hun vergunningen, niet op de markten staan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er wel ruimte aan u wordt gegeven in deze tijd, ook als u een vergunning heeft. Dit is een volledig verkeerd signaal richting de getroffen ondernemers. We verwachten dat u als volksvertegenwoordigers daar ook uw verantwoording in neemt en u niet laat zien op onze markten. Ook niet om te flyeren want dan neemt u de plek in van consumenten en wij daardoor minder veilige markten kunnen aanbieden. Wij vertrouwen erop dat u voor onze ondernemers opkomt en hun zaak bepleit maar dat u nu niet de ondernemers in hun hart treft met deze acties,

Met vriendelijke groet,
Martie Bleeker
Landelijke secretaris