Open brief aan de leden

Geachte leden, beste ondernemers,

Het is u vast opgevallen dat vanaf september het voorwoord in de Koopman niet meer verzorgd wordt door Henk Achterhuis. Nu wordt iedere maand door de verschillende Centraal Bestuursleden het voorwoord geschreven. Een goed idee want op deze manier leert u ook de andere Centraal bestuurders beter kennen.

Helaas is er natuurlijk wel een reden voor deze verandering. Henk Achterhuis heeft aangegeven dat hij zich niet meer kan vinden in de samenwerking met de overige Centraal Bestuursleden. Hij heeft een heel andere koers voor de aansturing van de CVAH in gedachten. Deze koers is redelijk controversieel en de overige Centraal Bestuursleden willen wel een aangepaste aansturing maar willen dit eerst voorleggen aan de Algemene Ledenvergadering. Uiteindelijk bepaalt u als leden de koers van de Vereniging en kunt u dat aangeven op de ledenvergaderingen.

Helaas ziet Henk Achterhuis dit anders en daarom hebben de overige bestuurders het vertrouwen opgezegd in Henk. Naar aanleiding hiervan heeft hij zelf besloten dat er geen samenwerking meer mogelijk is in het Centraal Bestuur en trekt hij zich terug. Dit is natuurlijk heel erg jammer, maar besturen is teamwork en als je geen onderdeel meer wilt zijn van het team dan stopt de samenwerking.

Wij hebben steeds gecommuniceerd met de Afdelingen maar vinden het nu de tijd om u als leden te informeren. We hebben met elkaar besproken om met de huidige vier bestuursleden door te gaan tot de eerst volgende Algemene Ledenvergadering. We hebben afgesproken dat Peter Reudink de ad-interim  voorzitter wordt tot maart.  Met zijn allen gaan we de werkzaamheden verdelen en uitvoeren. De afdelingen hebben niet een verzoek ingediend om een Buitengewone Algemene Ledenvergadering te houden en daarom gaan wij verder op de ingeslagen weg.

We hopen in maart een nieuwe voorzitter te kiezen en dan natuurlijk ook afscheid te nemen van Henk Achterhuis. Hij is tenslotte heel veel jaren het gezicht geweest van de CVAH maar hij had al aangegeven om zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als voorzitter en dus zou stoppen in maart.

Jammer dat het zo moest lopen maar we zijn Henk Achterhuis natuurlijk heel dankbaar voor zijn jarenlange inzet voor de CVAH.

Met vriendelijke groet namens het Centraal Bestuur,

Martie Bleeker