Open brief aan alle Burgemeesters in Nederland

Geachte burgemeesters, geachte heren en dames,

Wat leven we in een verwarrende tijd door de Covid19 pandemie. Ook voor u als burgervaders en burgermoeders van de gemeenten is het niet gemakkelijk om al uw inwoners te beschermen en tevreden te stellen. Als de ene dag een probleem is opgelost dan heeft de volgende dag alweer vele nieuwe problemen voor u klaar liggen. Velen zullen u benaderen met de problemen waar ze tegen aan lopen en daarop ben ik ook geen uitzondering.

Als secretaris van de brancheorganisatie CVAH kom ik ook graag met mijn zorgen bij u aankloppen. Mijn zorgen betreffen onze ondernemers die op dit moment niet op uw markten mogen staan.  Ik weet dat velen van u een goede en actieve weekmarkt hebben in uw gemeenten en ik weet ook dat velen van u de weekmarkten een warm hart toe dragen. Door de beperkingen die de pandemie ons oplegt was  het moeilijk om de weekmarkten draaiende te houden en dat heeft ook van de gemeenten veel creativiteit en flexibiliteit gevraagd. Wij waarderen uw inzet in deze voor de weekmarkten ten zeerste.

We hadden weer een redelijk complete markt maar helaas door de derde golf is dit weer bijgesteld en mogen op dit moment alleen levensmiddelen op de markt staan. Hierdoor is natuurlijk de non-food zwaar getroffen en dat is niet helemaal te verklaren. We staan tenslotte in de buitenlucht, hebben voldoende ruimte om de 1,5 meter te garanderen en met een complete markt kun je de consument bedienen en hoeven ze niet onnodige verkeersbewegingen te doen om de boodschappen in huis te halen. We hebben ook als markten goede regels opgesteld en benadrukken bij de consument dat ze alleen moeten komen en alleen voor het halen van de boodschappen en dat helaas op het moment de markt geen gezellig uitje mag worden. We nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus want ook wij vinden gezondheid het allerhoogste goed.

Ook is er natuurlijk discussie over bepaalde producten waar ze nu onder vallen. Vallen dierenbenodigdheden nu onder etenswaren voor dieren of non-food. Voor je gevoel zou je toch zeggen de dieren moeten toch ook eten en ook de gevestigde detailhandel met dierenbenodigdheden mogen de consument bedienen.

Ook wordt er vanuit Den Haag benoemd dat verkoop van bloemen in de buitenlucht wel mag maar op de markt in diezelfde buitenlucht alleen eten en drinken? Moeilijk uit te leggen en ik begrijp dat dat voor u als burgemeesters ook niet zal meevallen. Nu is het gelukkig wel zo dat Den Haag toch de gemeenten de mogelijkheid geeft om te bepalen wat er op de markt is toegestaan. Hier zou dus een kans kunnen liggen voor u en de inwoners van uw gemeenten en de betrokken ondernemers. Mag ik u alstublieft vragen om nog eens naar deze problematiek te kijken en te onderzoeken wat wel kan, dit in het belang van ondernemers en consumenten.

Wij constateren dat onze ondernemers die nu niet op de markten mogen staan steeds hopelozer worden. De genoemde tegemoetkomingen voor ondernemers zijn voor onze groep helaas niet toereikend en de meeste regelingen niet voor ons van toepassing. De frustratie wordt steeds groter en het onbegrip ook. De markten in de buitenlucht zijn toch een heel stuk veiliger dan de supermarkten en laat ik het dan maar niet hebben over het aanbod van non-food in de supermarkten. Dit is voor de gevestigde en ambulante handel al helemaal niet te begrijpen.

U begrijpt vast dat vele ondernemers het water tot aan de lippen staat en laten we alstublieft met elkaar proberen om de hardwerkende ondernemers op de markt, in de veilige buitenlucht, weer enig perspectief bieden. Ik wil u hartelijk danken dat u de tijd heeft willen nemen om mijn verzoek aan u te lezen en hopelijk kunnen we de markt weer wat completer maken.

 

Vriendelijke groet, en blijf vooral gezond,

Namens het Centraal Bestuur van de CVAH

Martie Bleeker-Steenstra,

Landelijke secretaris