Onzekere weken voor de ambulante handel

Collega’s,

De problematiek rond het coronavirus lijkt zijn hoogtepunt te bereiken, scholen gaan dicht en de horeca sluit voor onbepaalde tijd. Als het gaat om het doorgaan van markten is er veel onduidelijkheid, de bevoegdheid ligt bij de gemeenten zelf.

Als bestuurders van de CVAH worden we plat gebeld door ondernemers en gemeenten. Vooral het aangekondigde kort geding tegen de gemeente Dordrecht van komende week heeft de volle aandacht.

De ondernemers/werkgevers doen er goed aan om gebruik te maken van de regeling tot werktijdverkorting.  Daarnaast meldt de overheid, dat ondernemers waarvan de omzet grotendeels of helemaal wegvalt, coulant behandeld zullen worden en gebruik kunnen maken van een ruimhartige regeling waarbij geen boetes worden opgelegd.

De organisatie CVAH zal onze sector aanmelden bij het ministerie van Economische Zaken teneinde in aanmerking te komen voor compensatie.

Wordt vervolgd,

Henk Achterhuis, voorzitter CVAH