Ondernemers met personeel meest vermogend

Neem maar snel personeel in dienst, want zelfstandigen met personeel (zmp’ers) hebben fors meer vermogen dan werknemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Begin 2016 bedroeg het doorsnee vermogen van een zmp’er 217 duizend euro. Bij zzp’ers lag dit op 101 duizend euro, bij werknemers op 23 duizend euro. Dit meldt het CBS op basis  van nieuwe cijfers over vermogens van zelfstandigen en werknemers. Je kunt dus maar beter mensen in dienst hebben als je snel rijk wilt worden. Als zzp’er word je niet snel rijk, sterker nog, ongeveer kwart van de zelfstandigen zonder personeel zit op zwart zaad. Ongeveer 5 procent heeft niet meer dan 5.000 euro eigen vermogen. Nog eens 19 procent heeft überhaupt geen vermogen, alleen maar schulden.

Anders dan mensen in loondienst moeten zzp’ers zelf hun pensioen of werkloosheidsverzekering regelen. Daarvoor is een eigen vermogen van enkele tienduizenden euro’s of meer echt nodig.

101.000 euro

Dat zit dan bijvoorbeeld in een koophuis of bedrijfspand, of in spaargeld of beleggingen. Gemiddeld hebben zzp’ers 101.000 euro, blijkt uit de meest recente cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag naar buiten brengt. Het gaat om bedragen en statistieken uit 2016.

Ondernemers met personeel zijn het meest vermogend. Gemiddeld genomen hebben dat soort ondernemers 217.000 euro. Een vijfde heeft een ‘negatief vermogen’, oftewel schuld.

Werknemers minst vermogend

Werknemers zijn het minst vermogend. Zij moeten het gemiddeld doen met 23.000 euro. Bovendien vormen zij de grootste groep schuldenaren: 29 procent heeft een negatief vermogen, 10 procent komt niet verder dan 5.000 euro. Voor deze groep is sparen voor onvoorziene omstandigheden minder relevant. Zij bouwen pensioen op via de werkgever en kunnen gebruik maken van het sociale verzekeringen als zij onverhoopt werkloos of arbeidsongeschikt raken.