Noodkreet aan Mona Keizer (EZ) voor alle getroffen ambulante ondernemers!

Van collega brancheorganisaties begreep ik dat er een brief naar de Tweede Kamer is gestuurd waarin gewezen wordt dat de steunmaatregelen voor ondernemers in hun branche niet of nauwelijks soelaas bieden. Dit geldt ook zeker voor de ambulante ondernemers.

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is voor ondernemers zonder personeel niet van toepassing. Een groot gedeelte van onze ondernemers die nu niet op de markt mogen staan zijn ook ondernemers zonder personeel.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) regeling biedt in het geheel geen uitkomst. Deze kent een vergoeding per kalenderkwartaal en houdt dus geen rekening met de lock down periode die twee kwartalen bestrijkt. De ondernemers hebben namelijk wel oktober en november kunnen staan maar gingen half december, voor de beste kerstverkopen, dicht.
En de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) wordt automatisch toegevoegd aan de TVL. Dat werkt dus ook niet voor de ondernemers in de ambulante handel. Ze blijven echter wel met hun wintervoorraden zitten. Als ambulante handel pleiten wij net als de andere MKB-organisaties voor:

 

1. Beschouw bij de NOW ook het ondernemersloon als loon. De ambulante ondernemer zonder personeel heeft, bij alle doorlopende kosten, gedurende de lock down geen fatsoenlijk inkomen.

2. Geef een ondernemer zelf de keuze over welke periode van drie maanden hij/zij een TVL-vergoeding kan aanvragen.

3. Maak het voor Ambulante ondernemers die nu niet op de markten mogen staan mogelijk om voor een VGD-opslag in aanmerking te komen, ook als men geen gebruik maakt c.q. niet in aanmerking komt voor de TVL-regeling.

4. Als laatste pleit ik voor het opnieuw instellen van de TOGS regeling maar dan nu alleen voor de getroffen ondernemers die niet mogen staan op de markten. Dit is de meest eenvoudige regeling en dan hebben de ondernemers in ieder geval geld voor de dagelijkse levensbehoeften.

 

Dit is echt een noodkreet van alle getroffen ambulante ondernemers. De nood is hoog bij sommigen van hen. Alstublieft laat deze ondernemers niet in de kou staan of hanteer weer het systeem dat ze mogen staan omdat we in de frisse buitenlucht staan en hier bijna geen besmettingshaarden zijn.
We zitten allemaal met dezelfde problematiek en we weten dat gezondheid boven alles gaat maar als er niet direct geholpen gaat worden dan verliezen we een groot gedeelte van onze detailhandel zowel gevestigd als ambulant, zeker nu er een verlenging van de lockdown zit aan te komen.

 

Namens het Centraal Bestuur van de CVAH,
Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,

Martie Bleeker
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Landelijk secretaris