Superhandig: de coronacalculator

Wij hebben er als eens eerder over bericht, maar het is absoluut de moeite waard om dit nog eens te doen. De coronacalculator, een handig instrument van VNO-NCW en MKB-Nederland. De calculator geeft je snel inzicht geeft in jouw persoonlijke situatie en vertelt voor welke steunmaatregelen jij in aanmerking komt. Bereken hoe corona-regelingen jouw onderneming helpen. Krijg inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen. Hier is de calculator te vinden.

Weer een klein stapje verder richting normaal; eten op de markt

In Emmen wordt weer een klein stapje gezet richting normaal. Vanaf vandaag mag hier ook weer worden gegeten worden op de markt. Uiteraard met inachtneming van de geldende veiligheidseisen, daar blijven ze in Emmen streng op toezien. Maar toch, het is weer een klein stapje in de goede richting.

Hopelijk is Emmen een voorbeeld voor meer markten om de teugels weer iets te laten vieren. Verreweg de meeste markten hebben zich de afgelopen maanden van hun beste kant laten zien en zich bijzonder snel aangepast aan de gestelde veiligheidseisen.

Flexibel

In vergelijking met andere economische sectoren die hard zijn getroffen door de coronacrisis kun je zelfs stellen dat de ambulante handel een van de sectoren is die zich het het beste heeft weten aan te passen aan ‘het nieuwe normaal’.

De crisis is nog lang niet voorbij, maar de Nederlandse markten hebben zich de afgelopen drie maanden van hun beste kant getoond door bijzonder flexibel, creatief, daadkrachtig, professioneel en verantwoord te werk te gaan. Een complimentje voor onszelf is hier wel op z’n plaats.

 

Veel marktondernemers komen in aanmerking voor TVL regeling

 

Bij de CVAH komen nog steeds brandbrieven binnen van ondernemers die net buiten de compensatiemaatregelen vallen. Schrijnende gevallen die nét niet voldoen aan de eisen die worden gesteld om in aanmerking te komen voor hulp. Bijzonder frustrerend als dat jou ook overkomt. Een goed voorbeeld hiervan is een brief van een van onze leden. Die schreef ons de volgende brief:

“Ik ben een kleine ondernemer en heb het gehele jaar een vaste weekmarkt in de categorie food. Daarnaast neem ik deel aan een aantal jaarmarkten, zomer braderieën, havenfeesten etc. gedurende de maanden april/mei /juni/juli/augustus. Helaas zijn laatstgenoemde markten allemaal afgelast en rest mij dus nog 1 weekmarkt. De gemiddelde omzet is met 30-40% teruggelopen. Dit is heel fors. Na aftrek van o.a. inkoop/personeelskosten/verzekeringen/standplaatsverhuur blijft er nog maar heel weinig over.”

“Op dit moment kom ik niet in aanmerking voor de TOGS regeling omdat ik niet voldoe aan de voorwaarde van 4000 euro vaste lasten. Verder is er nog een grote omzetderving van afgelaste markten waardoor er geen buffer voor de winter kan worden opgebouwd. Ik, en velen met mij, zouden zeer geholpen zijn wanneer de 4000 euro vaste lasten voorwaarde vandaag nog wordt losgelaten.”

“Laten we het geld wat nog gereserveerd is (ruim een half miljard) nu vooral gebruiken om de kleine zelfstandigen te redden en de markten in stand te houden. Een tegemoetkoming van 4000 euro is voor velen van ons zeer wenselijk zo niet noodzakelijk. Multinationals worden aan alle kanten gecompenseerd, maar de kleine zelfstandigen staan deels nog in de kou.”

“Zou u hiervoor kunnen lobbyen? Ik hoor graag van u.”

Bestuur in actie

Voor voorzitter Henk Achterhuis was deze brief aanleiding om zijn contacten bij het ministerie van Economische Zaken aan te spreken en hen te wijzen op de schrijnende situatie waarin veel ambulante handelaren zich momenteel bevinden.

De voorzitter kreeg al snel antwoord. “Momenteel is het crisisteam bezig met het opstellen van nieuwe steunmaatregelen voor de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters. Die zullen worden gepresenteerd onder de naam ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)”

“Na overleg is besloten om ook de SBI-codes waarmee de ambulante handel staat ingeschreven bij de KVK, toe te voegen aan de lijst van ondernemers die in aanmerking komen voor deze steunmaatregel. Tevens zal wederom – specifiek voor de ambulante handel – een uitzondering worden gemaakt betreffende de eis omtrent het woon/werk adres.”

Marktondernemers komen nu dus ook in aanmerking voor deze nieuwe steunmaatregel. Lees hieronder hoe u gebruik kunt maken van deze maatregel:

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten.

De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten bedoeld?

De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.

Deze tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming vanaf medio juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Houd hiervoor deze website en de www.rvo.nl/TVL in de gaten. De TVL geldt voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
  • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.

Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).

  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Kan ik de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nog steeds aanvragen?

Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. U kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen.

Ik heb al gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

Ja, dat kan. De compensatie van de TVL is 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020, en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op.

Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekend gemaakt op deze website en op www.rvo.nl/TVL.

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo opent begin juni. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Erkend leerbedrijf
Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo.
Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Een voorschot kan alleen worden aangevraagd voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot en met 16 maart 2020. Door het voorschot alleen uit te keren over de periode waarin de begeleiding van de bbl-student al heeft plaatsgevonden, is er minder risico op terugvordering.

Wel definitieve aanvraag indienen
Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekend de overheid met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Aanvragen definitieve subsidie
De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 schuift 1 maand op van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit in verband met de extra voorschotronde in juni 2020. Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.

Zie alles over de Subsidieregeling Praktijkleren.

Word Leerbedrijf

Weer blijkt weekmarkt vele malen veiliger dan supermarkt

Nieuw onderzoek bevestigt dat boodschappen halen op de markt vele malen veiliger is dan in een supermarkt. De Duitse topviroloog Christian Drosten stelt dat in de bestrijding van corona nog meer de nadruk moet komen op het ventileren van afgesloten ruimtes. Volgens Drosten is het luchten zelfs belangrijker dan handen wassen en desinfecteren.

De viroloog en tevens adviseur van bondskanselier Angela Merkel zei dat nieuwe wetenschappelijke inzichten erop wijzen dat corona naast via druppels ook via zogeheten aerosolen, zwevende virusdeeltjes in de lucht, verspreid kan worden in een afgesloten ruimte. Het hele artikel kunt u hier lezen.