PERSBERICHT: CVAH dient dagvaarding in bij rechtbank Den Haag

 

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) heeft de dagvaarding ingediend bij de rechtbank in Den Haag. Twee weken geleden kondigde de vereniging al aan juridische stappen tegen de staat te ondernemen vanwege het verbod voor non-food marktondernemers om op de markt te staan. Dit gebeurt nu in de vorm van een dagvaarding.

‘De markt is ondeelbaar’

Al geruime tijd zitten een kleine 5000 non-food ondernemers gedwongen thuis, terwijl ruimschoots is aangetoond dat zij op een veilige en verantwoorde manier hun werk kunnen uitoefenen. Ook  nu de retail onder voorwaarden hun deuren weer mogen openen, wordt deze groep ondernemers het werken nog steeds onmogelijk gemaakt. De net aangetreden voorzitter van de CVAH, Louise Wesselius, besloot vandaag de dagvaarding in te dienen nadat de landsadvocaat niets van zich heeft laten horen. Die had twee weken de tijd om te reageren op het voornemen van de vereniging om een rechtszaak tegen de staat aan te spannen. “Onze advocaat Martijn van Meppelen-Scheppink heeft vandaag de dagvaarding ingediend bij de rechtbank van Den Haag. We willen dat de non-food onmiddellijk mag terugkeren op de markt. Het verbod raakt kant noch wal. Al vorig jaar hebben wij ruimschoots aangetoond dat we veilig en verantwoord kunnen ondernemen. De markt is de grootste supermarkt onder de blauwe hemel en daarmee veiliger dan alle andere supermarkten. Nergens kun je zo veilig je boodschappen halen als op de markt. Het is echt niet uit te leggen waarom de non-food niet mag ondernemen. Bovendien is de markt ondeelbaar.”

Gelijk halen via rechter

De beslissing om de rechtszaak tegen de staat door te zetten komt op het moment dat de retail een week eerder al bakzeil haalde bij de rechter en vandaag ook de horeca geen voet aan de grond heeft gekregen bij de rechter. Wesselius ziet de rechtszaak echter met vertrouwen tegemoet. “Wij hebben een ijzersterke zaak en kunnen heel goed beargumenteren waarom het verbod op de non-food met onmiddellijke ingang van tafel moet. Wij hebben zelf het idee dat de overheid momenteel de rechtsgang zoveel mogelijk traineert. Wij betreuren het dat we op deze manier ons gelijk moeten halen. We waren liever in een overleg met de overheid tot een akkoord gekomen, helaas laat die niets van zich horen en reageert op geen enkele oproep. Dan moeten we ons gelijk maar via de rechter halen.”

Update over de aangekondigde rechtszaak tegen de Staat

‘Waarom duurt het zo lang?’, krijgt de CVAH van leden te horen. De CVAH en, namens de vereniging, onze advocaat Martijn van Meppelen Scheppink zitten boven op deze zaak tegen de Staat. De CVAH wil liever sneller het traject in, maar we zijn gebonden aan een wettelijke procedure. Bijna twee weken geleden heeft de CVAH het dossier voor het kort geding ingediend bij de landsadvocaat Pels Rijcken. Zijn motivatie moet worden toegevoegd aan het dossier, wettelijk gezien mag de landsadvocaat daar twee weken over doen. In die twee weken kan de CVAH niet anders dan wachten op  een eventuele motivatie. Concreet betekent dit dat de CVAH pas vanaf a.s. vrijdag naar de rechtbank kan.
Sterkte en houd vol, we voelen jullie frustratie en onbegrip!

Gemeente Weststellingwerf komt met extra steun voor gezinnen in nood

De gemeente Weststellingwerf schiet inwoners van deze gemeente te hulp met extra financiële steun vanuit de TONK regeling. Dat staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Door de aanhoudende strenge coronamaatregelen zitten steeds meer mensen noodgedwongen thuis en wordt hen het werken onmogelijk gemaakt. Voor deze categorie mensen, non-food ondernemers zijn daar een schrijnend voorbeeld van, kan deze regeling een zeer welkome verlichting bieden. Het besluit van de gemeente staat hier beschreven en hier kunt u  de steunmaatregel aanvragen. Laten we hopen dat snel meer gemeenten deze regeling voor hun inwoners beschikbaar stellen. Vraag er bij uw gemeente naar indien u ook meent in aanmerking te komen voor de TONK regeling.

Louise Wesselius eerste vrouwelijke voorzitter CVAH

 

Louise Wesselius krijgt officieel de voorzittershamer overhandigd door ad-interim voorzitter Peter Reudink

Het was vandaag in meerdere opzichten een historische dag: voor het eerst in haar 100-jarig bestaan wordt de vereniging geleid door een vrouw. De afgevaardigden van de CVAH-afdelingen kozen Louise Wesselius tot nieuwe landelijke voorzitter. En dat op de Internationale Vrouwendag. Het bestuur van de CVAH bestaat nu ook voor het grootste deel uit vrouwen; drie tegen twee mannen…

Voor het eerst sinds de corona-uitbraak was er weer eens een officiële bijeenkomst van de vereniging. Normaal houdt de vereniging in maart haar jaarlijkse ledenvergadering, maar die is dit jaar vanwege corona uitgesteld tot het najaar, hopende dat dan de ergste crisis voorbij is.

Toch was het volgens de statuten nodig om bij elkaar te komen om de financiële zaken naar behoren af te wikkelen en ook de verkiezing van de nieuwe voorzitter was dringend gewenst. Daarom was vandaag een ingelaste ledenbijeenkomst. Elke afdeling mocht slechts één vertegenwoordiger naar Harderwijk sturen waar het ingelaste congres plaats vond. Omdat op deze manier slechts zo’n 25 personen bijeen kwamen, was het verantwoord om het mini-congres in de grote zaal van het Van der Valk hotel te houden.

Met gepaste trots presenteerde het bestuur, onder leiding van ad-interim voorzitter Peter Reudink, het financieel jaarverslag van 2020 en de begroting voor 2021. Secretaris Martie Bleeker, die het afgelopen jaar naast haar taak als secretaris en kantoordirecteur ook honneurs van penningmeester waar nam, kon het congres een mooie en gezonde begroting voorleggen. Zat de vereniging vorig jaar nog in de rode cijfers, dit jaar kleuren de cijfers weer zwart. Een hele prestatie die de goedkeuring kreeg van de Raad van Advies. De vaststelling van het financieel jaarverslag over 2020 en de begroting van 2021 leverde dan ook weinig discussie op.

          

Maar de aandacht ging vooral uit naar de verkiezing van de nieuwe landelijke voorzitter. Henk Achterhuis had al op het congres van vorig jaar aangegeven niet langer verkiesbaar te zijn voor de functie van voorzitter, zodat de vereniging na een periode van zestien jaar weer een nieuwe voorzitter kon kiezen. Twee kandidaten hadden zich voor deze functie aangemeld; de heer Gilbert Scholten en mevrouw Louise Wesselius en dat was lastig kiezen. Beide kandidaten zijn namelijk al jaren werkzaam als marktondernemer en kennen de markt als hun broekzak. Ook beschikken beiden over veel bestuurlijke ervaring en een duidelijke visie over de koers die de vereniging de komende jaren moet varen. Na zich te hebben gepresenteerd aan de afgevaardigden en vele vragen te hebben beantwoord, was het aan de leden om hun stem uit te brengen.

               

Onder toeziend oog van John Stoel werden de stemmen uitgebracht en geteld. Louise Wesselius kreeg uiteindelijk de meeste stemmen van de leden. Ad-interim voorzitter Peter Reudink overhandigde haar de voorzittershamer die na 100 jaar voor het eerst in handen komt van een vrouw. Hiermee luidt de vereniging een nieuw tijdperk in. De komende jaren zullen we gaan zien welke veranderingen dit met zich mee brengt.

   

Na de verkiezing van de nieuwe voorzitter werd bestuurslid Mitchel Sauer gekozen tot nieuwe penningmeester. Het vijfkoppige bestuur is nu weer compleet en gaat met Louise Wesselius aan het roer vol vertrouwen en met vernieuwde energie de toekomst in. Op naar een volgende honderd jaar CVAH!

Oproep aan de landelijke, regionale en gemeentelijke politieke partijen

Het is gebruikelijk dat u als politieke partijen in verkiezingstijd vaak op de markten aanwezig bent om kiezers te interesseren voor een stem op uw partij. Normaliter is dat ook geen probleem maar dit jaar is dat echt niet wenselijk.

Onze Non-food ondernemers mogen al vanaf 15 december, ondanks hun vergunningen, niet op de markten staan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er wel ruimte aan u wordt gegeven in deze tijd, ook als u een vergunning heeft. Dit is een volledig verkeerd signaal richting de getroffen ondernemers. We verwachten dat u als volksvertegenwoordigers daar ook uw verantwoording in neemt en u niet laat zien op onze markten. Ook niet om te flyeren want dan neemt u de plek in van consumenten en wij daardoor minder veilige markten kunnen aanbieden. Wij vertrouwen erop dat u voor onze ondernemers opkomt en hun zaak bepleit maar dat u nu niet de ondernemers in hun hart treft met deze acties,

Met vriendelijke groet,
Martie Bleeker
Landelijke secretaris