Veel marktondernemers komen in aanmerking voor TVL regeling

 

Bij de CVAH komen nog steeds brandbrieven binnen van ondernemers die net buiten de compensatiemaatregelen vallen. Schrijnende gevallen die nét niet voldoen aan de eisen die worden gesteld om in aanmerking te komen voor hulp. Bijzonder frustrerend als dat jou ook overkomt. Een goed voorbeeld hiervan is een brief van een van onze leden. Die schreef ons de volgende brief:

“Ik ben een kleine ondernemer en heb het gehele jaar een vaste weekmarkt in de categorie food. Daarnaast neem ik deel aan een aantal jaarmarkten, zomer braderieën, havenfeesten etc. gedurende de maanden april/mei /juni/juli/augustus. Helaas zijn laatstgenoemde markten allemaal afgelast en rest mij dus nog 1 weekmarkt. De gemiddelde omzet is met 30-40% teruggelopen. Dit is heel fors. Na aftrek van o.a. inkoop/personeelskosten/verzekeringen/standplaatsverhuur blijft er nog maar heel weinig over.”

“Op dit moment kom ik niet in aanmerking voor de TOGS regeling omdat ik niet voldoe aan de voorwaarde van 4000 euro vaste lasten. Verder is er nog een grote omzetderving van afgelaste markten waardoor er geen buffer voor de winter kan worden opgebouwd. Ik, en velen met mij, zouden zeer geholpen zijn wanneer de 4000 euro vaste lasten voorwaarde vandaag nog wordt losgelaten.”

“Laten we het geld wat nog gereserveerd is (ruim een half miljard) nu vooral gebruiken om de kleine zelfstandigen te redden en de markten in stand te houden. Een tegemoetkoming van 4000 euro is voor velen van ons zeer wenselijk zo niet noodzakelijk. Multinationals worden aan alle kanten gecompenseerd, maar de kleine zelfstandigen staan deels nog in de kou.”

“Zou u hiervoor kunnen lobbyen? Ik hoor graag van u.”

Bestuur in actie

Voor voorzitter Henk Achterhuis was deze brief aanleiding om zijn contacten bij het ministerie van Economische Zaken aan te spreken en hen te wijzen op de schrijnende situatie waarin veel ambulante handelaren zich momenteel bevinden.

De voorzitter kreeg al snel antwoord. “Momenteel is het crisisteam bezig met het opstellen van nieuwe steunmaatregelen voor de horeca, recreatie, strandtenten, sportscholen, evenementen, kermissen, sauna’s, wellness centra, podia en theaters. Die zullen worden gepresenteerd onder de naam ‘Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)”

“Na overleg is besloten om ook de SBI-codes waarmee de ambulante handel staat ingeschreven bij de KVK, toe te voegen aan de lijst van ondernemers die in aanmerking komen voor deze steunmaatregel. Tevens zal wederom – specifiek voor de ambulante handel – een uitzondering worden gemaakt betreffende de eis omtrent het woon/werk adres.”

Marktondernemers komen nu dus ook in aanmerking voor deze nieuwe steunmaatregel. Lees hieronder hoe u gebruik kunt maken van deze maatregel:

Wat is de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

De Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van een deel van hun vaste lasten.

De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De regeling geldt 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Voor wie is de Tegemoetkoming Vaste Lasten bedoeld?

De regeling is specifiek gericht op mkb ondernemers die door de coronacrisis veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten.

Ondernemers die voor de TOGS regeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL. Deze sectoren staan op de lijst met vastgestelde SBI-codes.

Waaruit bestaat de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

Deze tegemoetkoming helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.

Deze tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

Wanneer en waar kan ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten aanvragen?

U kunt de tegemoetkoming vanaf medio juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Houd hiervoor deze website en de www.rvo.nl/TVL in de gaten. De TVL geldt voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

Wat zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten?

  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
  • De SBI-code van het bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
  • Het bedrijf is voor 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het KVK Handelsregister.
  • Het bedrijf heeft een vestiging in Nederland.

Minimaal 1 vestiging van het bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).

  • Het bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
  • Het bedrijf is geen overheidsbedrijf.

Kan ik de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nog steeds aanvragen?

Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. U kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen.

Ik heb al gebruik gemaakt van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Kan ik ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)?

Ja, dat kan. De compensatie van de TVL is 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020, en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Kan ik naast de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ook gebruik maken van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)?

Ja, dat kan. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op.

Een ontvangen Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt bij de NOW regeling gerekend als omzet, waardoor de NOW subsidie lager uitvalt. Met beide regelingen ontvangt u opgeteld meer subsidie. De details van regeling worden nog verder uitgewerkt en binnenkort bekend gemaakt op deze website en op www.rvo.nl/TVL.

Voorschot subsidie praktijkleren voor mbo-praktijkleerplaatsen

Het loket voor de subsidieregeling praktijkleren voor het aanvragen van een voorschot voor praktijkleerplaatsen in het mbo opent begin juni. Doel van de voorschotregeling is werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoet te komen voor al gemaakte begeleidingskosten en te bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo kunnen blijven bestaan.

Erkend leerbedrijf
Het voorschot kan alleen worden aangevraagd voor praktijkleerplaatsen in het mbo.
Bij het voorschot gelden dezelfde voorwaarden als voor de bepaling van aanspraak op de definitieve subsidie: de aanvrager moet een door SBB erkend leerbedrijf zijn dat tijdens het studiejaar 2019/2020 één of meer bbl-studenten heeft begeleid.

Een voorschot kan alleen worden aangevraagd voor de periode van de start van het schooljaar 2019/2020 tot en met 16 maart 2020. Door het voorschot alleen uit te keren over de periode waarin de begeleiding van de bbl-student al heeft plaatsgevonden, is er minder risico op terugvordering.

Wel definitieve aanvraag indienen
Wanneer u een voorschot aanvraagt, bent u ook verplicht om uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de subsidie praktijkleren in te dienen. Het voorschot verrekend de overheid met de definitieve subsidie. Wanneer u geen definitieve aanvraag indient, zal het voorschotbedrag worden teruggevorderd.

Aanvragen definitieve subsidie
De openingsdatum voor de subsidieronde 2020 schuift 1 maand op van 2 juni naar 1 juli 2020. Dit in verband met de extra voorschotronde in juni 2020. Een aanvraag indienen voor studiejaar 2019 – 2020 is mogelijk vanaf 1 juli, 9:00 uur tot en met 16 september 2020, 17:00 uur.

Zie alles over de Subsidieregeling Praktijkleren.

Word Leerbedrijf

Weer blijkt weekmarkt vele malen veiliger dan supermarkt

Nieuw onderzoek bevestigt dat boodschappen halen op de markt vele malen veiliger is dan in een supermarkt. De Duitse topviroloog Christian Drosten stelt dat in de bestrijding van corona nog meer de nadruk moet komen op het ventileren van afgesloten ruimtes. Volgens Drosten is het luchten zelfs belangrijker dan handen wassen en desinfecteren.

De viroloog en tevens adviseur van bondskanselier Angela Merkel zei dat nieuwe wetenschappelijke inzichten erop wijzen dat corona naast via druppels ook via zogeheten aerosolen, zwevende virusdeeltjes in de lucht, verspreid kan worden in een afgesloten ruimte. Het hele artikel kunt u hier lezen.

Deventer en Wijchen: Markt én horeca gezamenlijk op marktplein


foto: Deventer markt van vóór de coronacrisis

De spanning tussen de horeca en de marktondernemers is uit de lucht. In een goed gesprek met wethouder Thomas Walder is een oplossing gevonden voor de invulling van de Brink waarin beide partijen zich kunnen vinden. CVAH-voorzitter Henk Achterhuis is blij met de uitkomst: “Deventer is een schoolvoorbeeld van hoe het kan en overal zou moeten. Ga gewoon met elkaar in gesprek en kijk vooral naar mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden. Dan is er veel meer mogelijk dan iedereen voor mogelijk had gehouden.”

In de kiem gesmoord

De afgelopen weken verschenen berichten in de media die de spanning tussen de horeca op de Brink en de Deventer marktkooplieden behoorlijk deed oplopen. De Deventer horeca trad naar buiten met plannen om de terrassen op de Brink flink uit te breiden. Volgens de ondernemers hebben ze die ruimte absoluut nodig om nog enigszins geld te verdienen. Daarbij ging men geheel voorbij aan de belangen van de marktondernemers. Deze reageerden furieus op de plannen van de horeca. Een conflict leek geboren. “Gelukkig is door tussenkomst van wethouder Walder dit conflict in de kiem gesmoord” aldus Achterhuis.

CVAH-voorzitter Henk Achterhuis

Maak elkaar niet gek, blijf in gesprek

“Zo zie je maar weer hoe belangrijk het is om met elkaar in gesprek te gaan” zegt de CVAH-voorzitter. “In deze bizarre tijden lopen de spanningen hoog op. Ik snap dat ook wel. De afgelopen weken hebben de marktondernemers in Nederland hard moeten knokken om hun plek op de markt terug te winnen. In een aantal gemeenten is deze strijd nog steeds aan de gang.”

Deventer wethouder Thomas Walder

Belangrijke rol voor wethouders

“Bij de horecaondernemers is dat niet anders. Die staan ook onder hoogspanning en willen liever gisteren nog dan vandaag hun zaak weer openen. Ze komen bij elkaar en maken wilde plannen waarbij ze vooral met hun eigen sinecure bezig zijn en vergeten daarbij de belangen van andere partijen. Daarom is het zo belangrijk dat een wethouder beide partijen om tafel roept en met hen in alle rust gaat kijken naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden.”

‘Toon begrip voor elkaar’

“En dan blijkt dat er veel meer mogelijk is dan men aanvankelijk dacht. In Deventer hebben we gezamenlijk de kaart erbij gepakt en gekeken hoe we de Brink het beste kunnen invullen. Daarbij hebben beide partijen wat water bij de wijn gedaan en toen was men er al snel uit. De markt is opgerekt en loopt door in de Keizerstraat. Daardoor heeft de markt op de Brink veel minder ruimte nodig die kan worden gebruikt door de horeca. Bovendien is de vrijdagmarkt om 14.00 uur al vertrokken en de zaterdagmarkt om 18.00 uur. De kooplieden hebben beloofd dat ze snel inpakken zodat de horeca hun ruimte ook kan gebruiken. Een beetje begrip voor elkaar doet wonderen en haalt de spanning uit de lucht.”

Gemeente Wijchen: hetzelfde verhaal

“Hetzelfde verhaal zie je in Wijchen. Daar wil de horeca ook het hele Wijchense Markt opeisen voor zichzelf en gaat totaal voorbij aan de belangen van de markt. Ook daar staat de horeca zo onder druk dat ze alleen met zichzelf bezig zijn. Maar wethouder Nick Derks behield het overzicht en riep de horeca terug. “De weekmarkt biedt al decennia lang een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en economie in het dorp, die zet je niet zo maar aan de kant. Bovendien is de markt slechts één ochtend in de week, waar heb je het over?” Aldus de wethouder.

Wijcher wethouder Nick Derks

Klaagzang

Horecaondernemer Manon Christodoulides van restaurant Het Wapen van Wijchen klaagde nog dat ze dan ‘s avonds op tijd haar terras moet afbreken en in de namiddag weer opbouwen, maar Derks wil van die klaagzang niets weten. “De markt maakt ook een moeilijke tijd door en zou op een andere plek te maken krijgen met een omzetdaling.” Op woensdagavond moet het terras worden afgebroken, zodat er donderdagochtend plek is voor de weekmarkt.”

Schoolvoorbeeld voor andere gemeenten

“Deventer en Wijchen zijn uitstekende voorbeelden van hoe de openbare ruimte het best kan worden benut.” zo sluit de CVAH-voorzitter af.  “Ik hoop dat andere gemeenten net als hier de rust bewaren en niet meegaan in de paniekvoetbal. Je bereikt altijd veel meer als je in alle rust met elkaar in overleg gaat en dan vooral kijkt naar de mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Dat leidt in 9 van de 10 gevallen tot een creatieve oplossing.”