Marktmanagersdag  2017

Op maandag 11 september 2017 werd een marktmanagersbijeenkomst georganiseerd exclusief voor marktmanagers van De Markt van Morgen. Tijdens deze bijeenkomst werden eerst de laatste ontwikkelingen besproken die van belang zijn voor de verzelfstandigde markt daarna een interactieve training marketing en social media. Bovendien een moment om als collega-managers elkaar te ontmoeten waar je altijd van kunt leren.

Ondernemers warenmarkt Arnhem blij met verhuisplannen markt nieuwe coalitie

De ondernemers van de warenmarkt in het centrum zijn blij met plannen van de nieuwe coalitie over de markt. Die moet terug naar de oevers van de Jansbeek. Marktmeester Marc Schoonebeek is heel tevreden over dit voornemen.

Ruimte

De gemeente reserveert eenmalig 250.000 euro om de weekmarkt te verplaatsen. Toen deze vanwege Koningsdag moest uitwijken naar die plek, bleek de omzet hoger. Voor de zaterdagmarkt is genoeg ruimte. De vrijdagmarkt zou moeten uitbreiden naar het Audrey Hepburnplein.

In het nieuwe coalitieakkoord van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA staat dat de warenmarkt weer terug moet naar de Jansbeek. “Voor een goede verbinding en wisselwerking tussen de warenmarkt en de binnenstad maken we het mogelijk dat de warenmarkt langs de Jansbeek en omgeving komt, dit in overleg met onder andere de verzelfstandigde markt, het Platform Binnenstad Arnhem en bewoners.”

Meer omzet

“Wij zijn blij dat de coalitie weer de markt terug wil hebben richting de Jansbeek”, aldus marktmeester Marc Schonebeek. Zij hebben volgens hem een positieve ontwikkeling gehad toen de vrijdagmarkt noodgedwongen naar de Jansbeek moest verhuizen tijdens Koningsdag. “Wij hebben mooie omzetcijfers en veel positieve reacties gekregen toen we daar stonden. Dit terwijl het weer matig was en het Koningsdag was.”

De 250.000 euro in het coalitieakkoord  is bedoeld om onder meer stroomvoorzieningen aan te sluiten bij de Jansbeek.

Plaquette Beste Markt van Nederland onthuld

De warenmarkt van Dinxperlo is benoemd tot Beste Markt van Nederland. Vrijdag werd de plaquette onthuld, die ter gelegenheid daarvan een plekje heeft gekregen in het plantsoentje bij de pomp op het Prins Clausplein. Daarbij was een bijna voltallig college van B&W aanwezig, diverse raadsleden en een afvaardiging van de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel (CVAH), die de Beste-Marktverkiezing organiseert.

Voorzitter van de warenmarktondernemers in Dinxperlo is Albert Popmper. Hij heette iedereen welkom in het Kerkelijk Centrum aan de Markt. Pomper: “In oktober is het 55 jaar geleden dat er voor het eerst een weekmarkt was in Dinxperlo. Er is veel veranderd in die jaren: toen verkocht iedereen zijn waren vanaf een simpele marktkraam, nu zijn het vooral verkoopwagens. De markt in Dinxperlo is in 2016 verzelfstandigd, met als doel de goede warenmarkt nóg beter maken. Nog meer letten op kwaliteit, op veiligheid, en zorgen dat je zichtbaar bent, via goede promotie. De markt in Dinxperlo telt nu 35 enthousiaste, kleurrijke en vakkundige ondernemers, die samen een mooie markt neerzetten”, aldus Pomper, die vervolgens burgemeester Anton Stapelkamp het woord gaf.

Stapelkamp memoreerde de bijzondere locatie van de markt: zo ongeveer op de grens, en daarmee een groot potentieel aan klanten uit het Duitse grensgebied. “Na de verzelfstandiging van de markt heeft de gemeente eigenlijk niet veel meer te maken met de gang van zaken op de markt. Dat regelen jullie prima zelf. Het leek bijna ‘uit het oog, uit het hart’, toen uitgerekend op de dag dat bekend werd gemaakt dat Dinxperlo Beste Markt was geworden, onze BOA’s een controle op foutparkeren hielden… Dat heeft ons doen besluiten om de banden weer wat aan te halen, en wat beter contact te houden, elkaar wat vaker te zien. Om zo samen te werken aan een nog betere markt!”

Henk Achterhuis van de CVAH feliciteerde Dinxperlo met de uitverkiezing tot Beste Markt. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld als adviseur in het proces tot verzelfstandiging. “Jullie hebben dat prima opgepakt. Verzelfstandiging betekent dat de ondernemers zelf slagvaardiger kunnen reageren, zelf gezamenlijk hun beslissingen nemen en met elkaar afspraken maken, en elkaar aanspreken op het nakomen van die afspraken. Dat doen jullie goed.”

Hij adviseerde de Dinxperlose warenmarkt zuinig te zijn op z’n ‘Unique Selling Points’. “Jullie hebben dankzij je locatie, op de landsgrens, en dankzij het tijdstip: op vrijdagmiddag, tot 19.00 uur en in de zomer soms nog wat langer, echt alles in huis om een succesvolle markt te zijn en te blijven. Jullie kunnen het tegen de hele ondernemerswereld opnemen waar het gaat om vakmanschap, enthousiasme en gezelligheid. Ga vooral zo door! Niet achterover leunen, blijf alert en blijf net zo als nu goed inspelen op ontwikkelingen!”

Daarna volgde een rondgang over de markt, met de onthulling van de plaquette op het Prins Clausplein door burgemeester Anton Stapelkamp.

Fruitprijs in 3 jaar alleen maar hoger

Fruitprijzen zijn de afgelopen 3 jaar in Nederland maandelijks steeds gestegen.

Dat blijkt uit CBS-inflatiecijfers. Sinds mei 2015 is de gemiddelde fruitprijs steeds hoger geworden in vergelijking met het jaar ervoor. Deze vergelijking van jaar op jaar sluit seizoenseffecten uit. In geld uitgedrukt heeft de dure fruitperiode van 3 jaar een 15 tot 20% hogere prijs opgeleverd. Sinds afgelopen najaar spelen hoge hardfruitprijzen een rol.

Groente halfjaar goedkoper

Voor groente geldt het omgekeerde, maar dan voor een kortere periode. Sinds november 2017 zijn groenteprijzen op Nederlandse markten lager dan in het jaar ervoor. Daaraan komt nu een einde, zo blijkt uit de CBS-cijfers. Hier speelt het effect van de Europese oogstproblemen in de winter van 2016-‘17 een rol. De Europese krapte dreef groenteprijzen ver op.

Effect op inflatiecijfers

De groenteprijzen hadden in die 7 maanden een drukkend effect op de inflatiecijfers. Daarvan is nu in ieder geval geen sprake meer. Voor groente is de prijsindex vrijwel gelijk aan de voedingsprijsindex. Dat inflatie-effect geldt overigens wel voor de fruitaankopen door consumenten in mei. Die prijsindex ligt 8% boven de prijsindex voor voeding.

Voedselveiligheid in Nederland goed maar gelegenheid voedselfraude groeit

Voedsel in Nederland is in het algemeen veilig. Dit is mede te danken aan het stelsel van wetgeving, naleving door bedrijven en het toezicht door de NVWA. Tegelijkertijd neemt het aantal signalen over voedselfraude toe en kunnen door nieuwe ontwikkelingen zoals het hergebruiken van producten ook weer nieuwe risico’s voor de voedselveiligheid ontstaan. Dit rapporteert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in haar 1e rapport over de voedselveiligheid in Nederland, de Staat van voedselveiligheid.

Dit rapport is een overzicht waarin aan de hand van de cijfers van de NVWA van 2015 en 2016 een beeld geschetst wordt van voedselveiligheid in de laatste schakels van de voedselketen. Dit zijn onder andere bedrijven die levensmiddelen importeren, produceren, transporteren, verkopen en serveren. Ook op de warenmarkt wordt het voedsel regelmatig gecontroleerd.

Voedselveiligheid

Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat het voedsel dat zij kopen veilig is. Uit recent onderzoek blijkt dat het consumentenvertrouwen in de veiligheid van voedingsmiddelen in 2018 is gestegen ten opzichte van de jaren 2013-2015. 68% van de consumenten vindt dat voedingsmiddelen over het algemeen veilig zijn, ten opzichte van 61% in 2015. Iedereen die voedsel produceert of verhandelt draagt dan ook de verantwoordelijkheid om alleen veilig voedsel op de markt te brengen. Daar ziet de NVWA op toe.

Resultaten van toezicht

In 2015 en 2016 zijn bij respectievelijk 21.000 en 24.000 bedrijven controles op voedselveiligheid uitgevoerd. Het betrof hier een op risico gebaseerde selectie uit de in totaal 240.000 (2015) en 250.000 (2016) bedrijven in de voedingssector. Bij respectievelijk 8.000 bedrijven in 2015 en 10.000 in 2016 bleek dat er niet volledig volgens de wet gehandeld werd. Daarnaast voldeed 0,6% van de onderzochte monsters van voedsel niet aan de microbiologische voedselveiligheidscriteria. Uit onderzoek naar resten van gewasbeschermingsmiddelen op voedsel werd bij gemiddeld circa 2,5% de toegestane limiet overschreden. Voor mycotoxinen (schimmel) op voedsel was dit percentage 3,9%. De wettelijke maximumlimieten dwingen levensmiddelenbedrijven om ervoor te zorgen dat de aanwezigheid van contaminanten in hun producten zo laag als mogelijk is. Overschrijding van een wettelijke limiet betekent niet dat er altijd een acuut gezondheidsrisico is.

Risico’s

De NVWA krijgt door de intensievere opsporingsaanpak en de beschikbaarheid van meer opsporingstechnieken steeds beter zicht op voedselfraude. Jaarlijks worden meer signalen opgepakt. Fraudeurs doen hun best om buiten het gezichtsveld van de toezichthouder te blijven. Daarom is het niet mogelijk uitspraken te doen over de totale omvang van voedselfraude. “We zien dat de mogelijkheden tot en de winstgevendheid van voedselfraude zijn toegenomen. Voedselfraude levert niet per definitie een onveilig product op, maar brengt veelal wel de traceerbaarheid van producten in gevaar. Als een bedrijf signaleert of vermoedt dat er sprake is van frauduleus handelen in de keten, is het belangrijk dit bij ons te melden. Deze meldingen zijn heel belangrijk voor de NVWA”, aldus NVWA inspecteur-generaal Rob van Lint.

 

Een andere ontwikkeling die meegenomen moet worden in het toezicht door de NWVA is de opkomst van de circulaire economie. De opkomst van de circulaire economie is een positieve ontwikkeling omdat het opnieuw gebruiken van producten de samenleving duurzamer maakt. Het is wel belangrijk hierbij oog te hebben voor de risico’s voor voedselveiligheid. Bedrijven moeten voorkomen dat er ‘afval’ in de voedselketen terecht komt.

 

Scheveningse markt bestaat 50 jaar

De Scheveningse Markt op de Stevinstraat bestaat 50 jaar. Organisator van de viering en groenteboer Jan Brand is onlosmakelijk verbonden met de markt: “We zijn zelfs even oud, want ik ben ook 50 geworden”, vertelde de groenteboer op Den Haag FM.

En dat is een mooie anekdote. Toen 50 jaar geleden de eerste marktdag in Scheveningen werd gehouden, stond Jan’s vader daar met groente en fruit. Maar halverwege de dag werd hij weggeroepen omdat hij vader werd van een kind. En dat bleek Jan, die nu op en samen met de Scheveningse markt zijn vijftigste verjaardag viert. Hij heeft de kraam van zijn vader destijds overgenomen. Ook Jan heeft een opvolger gevonden, en dat is zijn neef. ‘Zo blijft het toch mooi in de familie’ aldus de kersverse Abraham.

De hele maand juni viert de markt iedere donderdag haar verjaardag met attracties voor de kinderen en evenementen om de vaste en nieuwe klanten in het zonnetje te zetten. “Pierre Wind komt donderdag zelfs de verjaardagsmaand inluiden. Dan krijgt een willekeurige marktbezoeker een kruiwagen en die mag hij of zij vullen met gratis spullen van de verschillende kramen.”

Den Haag FM hield een radio-interview met Jan Brand. Dat kunt u hier beluisteren