Eerste bijeenkomst Markt 2020 interessant én gezellig

sdr

De eerste avond van de serie van vier bijeenkomsten onder de naam Markt 2020, georganiseerd dor de BOAH, trok veel belangstelling. In het Van der Valk hotel in Houten kwamen zo’n vijftig marktondernemers en personeel bij elkaar om te brainstormen over het ondernemerschap. Het werd een boeiende avond…

Spreker op de avond was ras-ondernemer Arko van Brakel. De door de wol geverfde zakenman vertelde op een openhartige manier over zijn successen, maar nog veel meer over zijn mislukkingen. Want, zo zegt hij, daar leer je verreweg het meeste van.

Jong publiek

Van Brakel wist de zaal te boeien met zijn betoog. Wat opviel was dat het merendeel van de gasten jong was, de twintigers en dertigers waren ruim in de meerderheid en ook waren de vrouwen goed vertegenwoordigd. Ongeveer een derde van de gasten waren dames. Het is mooi om te zien dat vooral jonge marktondernemers aanwezig waren op de eerste Markt 2020 bijeenkomst. In de zaal hing een goede energie en de sfeer was prima. Positieve ondernemers, ambitieus en gemotiveerd, leergierig en vooral denkend in kansen en mogelijkheden. Het was tekenend voor de sfeer van de avond. Die was vooral gezellig te noemen!

Avond gemist?

Geen nood, er komen nog drie avonden die u kunt bezoeken. Aanmelden kan via de website van de CVAH.

Nieuwsgierig?

Een uitgebreid verslag van de Markt 2020 mét alle tips van Arko van Brakel kunt u lezen in de komende uitgave van de Koopman.

De betekenis van schaarse vergunningen

Het zal u niet ontgaan zijn, de laatste jaren is er veel onrust over het begrip ‘schaarse vergunningen’. In dit artikel gaan wij dieper in over dit begrip, want wat zijn ‘schaarse vergunningen’ nu precies?

Het begrip ‘schaarse vergunningen’ is ontstaan in 2016. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed twee november van dat jaar uitspraak in een zaak over een speelautomatenhal. Wat heeft dat met de ambulante handel te maken denk je dan? Nou, heel veel. Deze uitspraak heeft namelijk verregaande consequenties voor de vergunningverlening van gemeenten. Want sinds deze uitspraak mogen geen vergunningen meer worden verleend voor onbepaalde tijd. En dit heeft grote gevolgen voor marktondernemers met een vaste standplaats. Want als je geen vergunning meer krijgt voor onbepaalde tijd, heb je als marktondernemer ineens veel minder zekerheid.

Gelijke kansen

Als marktondernemer heb je ineens niet langer de zekerheid dat je vergunning die je nu hebt over een aantal jaar ook nog van jou is. De wet eist namelijk ‘Beginselen van behoorlijk bestuur’ en verlangt dat iedereen gelijke kansen moet hebben, dus ook bij het verstrekken van een vergunning. Dat maakt dat bepaalde zaken moeilijk te regelen zijn. Zoals standplaatsen. Want als een vergunning voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven aan ondernemer A, kunnen ondernemer B en C daar niet meer staan. En dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Iedereen moet in redelijke mate mee kunnen dingen naar een standplaats. Conclusie: Vergunningen voor standplaatsen kunnen alleen voor een bepaalde periode worden gegeven, bijvoorbeeld vijf, tien of vijftien jaar. Maar kun je dan als ondernemer nog verantwoord investeren in een standplaats?

Van vader op zoon

Een gemeente kan zelf invulling geven aan de duur van de vergunningen. Dat maakt het voor een ambulant ondernemer lastig. Want zo kun je in de ene gemeente waar je staat een vergunning krijgen voor vijftien jaar, terwijl dat in een andere gemeente maximaal vijf jaar is. En er zullen gemeenten zijn die de huidige vergunningen voor onbepaalde tijd (tijdelijk) zullen respecteren, terwijl andere gemeenten die vergunningen zo maar intrekken. Er zijn standplaatsen die al generaties lang in het bezit van een familie zijn en overgedragen worden van vader op zoon. Dat kan niet meer. Daar gaat dan je mooie standplaats die je jarenlang zorgvuldig hebt opgebouwd…

Stand van zaken

De uitspraak van de Raad van State uit 2016 wordt op vele manieren geïnterpreteerd. Gemeenten zijn duidelijk nog op zoek naar een manier hoe met deze regelgeving om te gaan. Er zijn gemeenten die de boel het liefst zo laten zoals het is, maar er zijn ook gemeenten die de vergunningverlening rigoureus willen aanpakken. Dat een standplaatsvergunning, ventvergunning of een marktvergunning schaars is, daar kan de CVAH niet omheen. De CVAH voert o.a. gesprekken met gemeenten die bezig zijn met het wijzigen van hun marktverordening om in ieder geval de duur van de vergunning minimaal voor 10 jaar te laten gelden. Uiteraard staat de CVAH voor het niet wijzigen van de marktverordening en adviseert de gemeenten de vergunningen te respecteren. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de VNG (Vereniging Van Nederlandse Gemeenten) en heeft de CVAH haar standpunt ingenomen. Het bestuur van de CVAH is druk aan het lobbyen in Den Haag om de verregaande consequenties voor de ambulante handel onder de aandacht van de politiek te brengen. Eind september jl. was het bestuur tezamen met het juridisch loket van de CVAH in Den Haag op gesprek bij een beleidsmedewerker van de SGP Kamerfractie. De CVAH verwacht minimaal een geluid vanuit de politiek richting de gemeenten. De ambulante handel wordt immers onevenredig zwaar getroffen door het schaarse vergunningen besluit. Er dient meer zekerheid te komen voor onze beroepsgroep, want als er niets gebeurt lopen marktondernemers grote financiële risico’s, wordt investeren een groot probleem, zullen banken minder snel leningen verstrekken, worden vergunningen voor onbepaalde tijd zo maar afgepakt en is het beroep van marktkoopman ineens een stuk zekerheid afgenomen die het eeuwenlang heeft gehad. Het is dus alle hens aan dek om onze mooie ambacht te beschermen.

Problemen met je vergunning/verordening of op je markt?

Heb je als CVAH-lid problemen met het verkrijgen van een vergunning, gaat de gemeente waar jij een (markt)standplaatsvergunning hebt haar verordening, reglementen, beleid veranderen? Trekt de gemeente jou onbepaalde tijd vergunning in, neem dan zo snel mogelijk contact op met je afdeling of het juridisch loket van de CVAH. De CVAH helpt je graag verder.

CVAH toert ook dit jaar langs groot aantal markten

Ook dit jaar bezoekt de CVAH een groot aantal markten in het land. De marktondernemers krijgen een tas met nuttige informatie en hebben de gelegenheid om vragen te stellen. Vorig jaar bezocht de CVAH meer dan 40 markten in het hele land met als doel informatie te geven over nieuwe ontwikkelingen en vooral ook om te luisteren naar de wensen van ondernemers en medewerkers op de markt. Via deze ‘Tour de Markt’ willen we inventariseren wat er speelt en leeft op de markt, zodat we onze programma’s daarop kunnen afstemmen.

Secretaris Martie Bleeker legt uit dat het voor zowel de leden als het bestuur goed is om elkaar eens in een informele setting te ontmoeten. “Op zich zijn we bij het CVAH normaal ook goed benaderbaar, maar komen ondernemers er misschien niet aan toe om telefonisch of per mail vragen te stellen of opmerkingen te maken. Dan is het goed als ze ons zien en spreken en eventueel een probleem voor te leggen.”

Heeren van de Vis introduceert VISwijzer op de markt

Ook op de markt kunnen visliefhebbers sinds afgelopen weekend gemakkelijker kiezen voor verantwoord gevangen of gekweekte vis.  Als eerste ambulante vishandel van Nederland heeft Heeren van de Vis samen met Good Fish Foundation een viswijzer voor de consument ontwikkeld. Sinds afgelopen zaterdag krijgen klanten bij de kraam in Dordrecht gedetailleerde informatie over de herkomst en productiemethodes van het hele visassortiment. Met het Goede Vis logo wordt aangegeven wat de goede keuzes binnen het assortiment zijn.

Voor Nico Roosendaal van de Heeren van de vis is de introductie van de viswijzer een logische stap voor de vissector. “Al jarenlang bestaat er bij de consument een groeiende vraag naar meer informatie over de visproducten die men koopt. Bij het kopen van vleesproducten kan de consument kiezen voor vlees met het ‘Beter Leven’-keurmerk. Daar wordt massaal gebruik van gemaakt. Deze keuze willen wij ook onze klanten bieden.”

Bewuste keuze

Veel visbestanden zijn ernstig overbevist of de visserij is een grote bedreiging voor zeedieren en hun leefomgeving. Een vissoort kan in het ene gebied overbevist zijn en in het andere gebied goed beheerd worden. Viskweek lijkt het antwoord op overbevissing, maar gekweekte vis is lang niet altijd duurzamer dan wilde vis. Ook de kweek van vis veroorzaakt soms ernstige milieuproblemen.

Meer over de viswijzer kunt u lezen in de komende Koopman.

In memorian: Theo de Rooi (1940 – 2018)

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat oud CVAH bestuurder Theo de Rooi is overleden. Theo stond jarenlang met AGF op de markt aan de Lindegracht in Amsterdam en was een gewaardeerd collega. Behalve een bevlogen ondernemer was Theo ook een begenadigd spreker. Het was dan ook niet vreemd dat Theo kort na de eeuwwisseling voorzitter werd van de CVAH-afdeling Amsterdam. Jarenlang zette hij zich met hart en ziel in om de belangen van de Amsterdamse marktkooplieden zo goed mogelijk te behartigen. Dankzij zijn inzet en bevlogenheid was hij daarin bijzonder succesvol.

De laatste jaren ging het al niet zo goed meer met Theo en zijn geheugenverlies speelde hem parten. De CVAH heeft veel aan Theo te danken en met hem verliezen wij een gepassioneerde bestuurder waar mensen echt op konden bouwen. Wij wensen de familie De Rooi heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur en personeel van de CVAH