Martie Bleeker herkozen als secretaris

Foto: Pedro Sluiter Foto 2018

 

Secretaris Martie Bleeker is met een 62 stemmen voor, 11 tegen en 1 blanco stem herkozen voor een nieuwe periode van vier jaar. Tegenkandidaat Paul Nijhuis wist in zijn betoog de leden niet te overtuigen van zijn visie en voorgestelde koersverandering op het huidige bestuursbeleid.