Markt blijft ook bij zware coronamaatregelen open voor consument

De Nederlandse weekmarkten zullen ook bij zware coronamaatregelen open blijven voor publiek en een belangrijke pijler blijven voor de voedselvoorziening. Die toezegging heeft CVAH-secretaris Martie Bleeker gekregen van het ministerie van EZ. Dat betekent dat beleidsbepalers markten even belangrijk beschouwen voor de distributie van voedsel als supermarkten. De kans dus dat de markten zullen moeten sluiten als gevolg van zware coronamaatregelen of zelfs bij een totale lockdown, is hiermee erg klein geworden.

Belangrijke stap

Het is een belangrijke stap in het overleg wat de CVAH voortdurend voert met het ministerie. Het betekent voor de Nederlandse marktondernemers meer zekerheid. Ze kunnen hun bedrijfsvoering voortzetten en hoeven zich minder zorgen te maken over de nabije toekomst.

Zekerheid voor duizenden harde werkers

Martie Bleeker is bijzonder verheugd met de toezegging van het ministerie. “Ik ben blij de bevestiging van het ministerie te hebben gekregen dat markten op de corona routekaart worden gelijkgeschakeld met supermarkten. Ze blijven dus in elk scenario open. Natuurlijk is in deze tijd niets 100% zeker maar vooralsnog ligt het sluiten van markten nergens als optie op tafel. Heerlijk dat het harde werken wordt beloond. Met deze belangrijke toezegging is de voortgang van de Nederlandse weekmarkten gewaarborgd. Het betekent voor duizenden hard werkende ondernemers en hun personeel dat ze zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken om hun inkomen en werkzekerheid. De CVAH is blij dat ze dit voor haar leden heeft weten te bereiken. Wij blijven onze uiterste best doen om de belangen van de Nederlandse markt, de marktondernemers en het marktpersoneel veilig te stellen.”

Waakzaam blijven

Hoewel nu een belangrijke stap is gezet voor de weekmarkten, moeten we scherp blijven en alles op alles zetten om de markten veilig te houden voor het publiek en dit ook naar buiten toe uit te dragen. We kunnen nu niet op onze lauweren rusten. Daarom staan de Vakdagen van de CVAH in november de gehele maand in het teken van veiligheid en het waarborgen van de voortgang van de Nederlandse weekmarkten. Hiervoor worden nu allerlei acties voorbereid en is jullie medewerking van groot belang.

Houd de website en social media in de gaten en deel je ideeën voor een veilige markt met ons. Stuur filmpjes, stuur foto’s, zodat collega’s op andere markten kunnen zien wat jij hebt bedacht, hoe jij je kraam veilig hebt gemaakt en laat collega’s meeprofiteren van jouw werk en inzet. Zo kunnen we met z’n allen werken aan verdere professionalisering van onze branche. Want de de markt, dat zijn we met z’n allen en alleen met z’n allen kunnen we de markt open houden!

E-mail vakdagen: vakdagen@allesoverdemarkt.nl

of app je foto’s en filmpjes naar de app van de vakdagen: 06-839 193 85