Maak gebruik van uw CVAH-stemrecht!


Zoals u weet zal op 8 maart 2021 de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. In de Algemene Ledenvergadering kan op voorstellen (niet zijnde congresvoorstellen) uitsluitend worden gestemd door de afgevaardigden, die daartoe zijn gemandateerd door de respectievelijke afdelingsvergaderingen.

Door de corona perikelen zijn er geen afdelingsvergaderingen gehouden en is aan de afgevaardigden geen mandaat verleend.

Om alle leden te bereiken en in de gelegenheid te stellen hun mening te geven ontvangen leden zonder bekend emailadres een stembrief per post.
U kunt digitaal stemmen via de e-mail die alle leden hebben ontvangen vandaag! (indien uw e-mailadres bekend is)

Om het stemrecht te kunnen uitoefenen wordt u daarom gevraagd onder vraag 1 aan te geven of u akkoord gaat met de mandaatverlening aan uw afgevaardigde afdelingsbestuurder en onder 2 kunt u aangeven welke kandidaat voorzitter uw voorkeur heeft. Het voorstellen van de kandidaten voor het voorzitterschap kunt u lezen in de Koopman van februari.

Uw stem dient uiterlijk op 21 februari 2021 binnen te zijn.

Met vriendelijke groet,

Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel

Namens het Centraal Bestuur

 

M. Bleeker-Steenstra, secretaris/penningmeester