Ledenvergadering afdeling Ommelanden woensdag 30 oktober

Geachte Collega,

Het bestuur van de CVAH-afdeling Ommelanden nodigt u uit voor de ledenvergadering, welke wordt gehouden op woensdag 30 oktober 2019.

Locatie: Hotel Van der Valk aan de Burgemeester Otmaweg 2-4, 9636 EM Zuidbroek.

Aanvang: 19.30 uur.

AGENDA

  1. opening
  2. Notulen vergadering d.d. 7 maart 2019
  3. Mededelingen /ingekomen stukken
  4. Financieel verslag
  5. Bespreking Congres 2020
  6. Wat verder ter tafel komt
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

 

Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Ommelanden,

M. Oldenburger, secretaris