Jaarvergadering CVAH afdeling Utrecht

De afdeling Utrecht houdt haar jaarvergadering op maandag 19 februari 2018.

Aanvang: 20.00 uur

locatie: De Schalm, Oranjelaan 10, 3454 BT Utrecht

Agendapunten:

  1. Opening door de voorzitter (jaarverslag)
  2. Ingekomen stukken
  3. Financieel jaarverslag van de penningmeester
  4. Congresvoorstellen 2018
  5. Situatie markten stad Utrecht
  6. Situatie markten buiten stad Utrecht
  7. Rondvraag
  8. Afsluiting.

Leden worden van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen.