Jaarvergadering afdeling Nijmegen

De afdeling Nijmegen houdt dinsdag 20 november haar jaarvergadering in hotel Karel (voorheen Atlanta) aan de Grote Markt te Nijmegen. Aanvang 19.30 uur.

de agenda ziet er als volgt uit::

1) Opening
2) financieel verslag en goedkeuring financiën.
3) wat is er afgelopen periode gebeurd en wat heeft het bestuur gedaan.
4)a   zeldzame plaatsen [ schaarse vergunningen]
b   plannen gemeente met herinrichting Kelfkensbos en Burchtstraat.
5) wat zijn de plannen van het bestuur
6) rondvraag
7) sluiting

Leden worden van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen

Met vriendelijke groet ,

Dhr. E Bender.
Penningmeester CVAH afdeling Nijmegen.