!!!CORONAVIRUS!!! Advies CVAH

Op het CVAH kantoor komen nu dagelijks telefoontjes binnen van verontruste leden die zich afvragen of de markt waar ze staan niet moet worden afgelast vanwege het Coronavirus. Ze willen weten welk standpunt de CVAH inneemt ten aanzien van het virus. Wanneer wordt een markt afgelast? En wie bepaalt eigenlijk of een markt wordt afgelast vanwege het Coronavirus?

Zelf risico’s inschatten

De CVAH is van mening dat iedereen voor zichzelf de afweging moet maken of hij/zij het verantwoord vindt om aan het werk te gaan. Indien een koopman of koopvrouw van mening is dat het niet verantwoord is om te werken, dan is dat een gerechtvaardigde reden om niet op de markt aan de slag te gaan.

Bevoegdheid

De officiële beslissing om een markt te sluiten vanwege het Coronavirus kan enkel en alleen genomen worden door de burgemeester van een gemeente. Een burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen een gemeente en hij heeft de bevoegdheid om een markt te sluiten. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd in Nederland. Mocht een burgemeester ergens in Nederland besluiten om een markt niet door te laten gaan vanwege het virus, dan is de CVAH van mening dat ook de supermarkten moeten sluiten. Daar is het risico op besmetting misschien wel groter dan in de buitenlucht. Laten we hopen dat het niet zo ver zal komen. Wie thuis blijft en niet werkt, verdient immers ook niets.