In memorian: Theo de Rooi (1940 – 2018)

Vandaag bereikte ons het droeve bericht dat oud CVAH bestuurder Theo de Rooi is overleden. Theo stond jarenlang met AGF op de markt aan de Lindegracht in Amsterdam en was een gewaardeerd collega. Behalve een bevlogen ondernemer was Theo ook een begenadigd spreker. Het was dan ook niet vreemd dat Theo kort na de eeuwwisseling voorzitter werd van de CVAH-afdeling Amsterdam. Jarenlang zette hij zich met hart en ziel in om de belangen van de Amsterdamse marktkooplieden zo goed mogelijk te behartigen. Dankzij zijn inzet en bevlogenheid was hij daarin bijzonder succesvol.

De laatste jaren ging het al niet zo goed meer met Theo en zijn geheugenverlies speelde hem parten. De CVAH heeft veel aan Theo te danken en met hem verliezen wij een gepassioneerde bestuurder waar mensen echt op konden bouwen. Wij wensen de familie De Rooi heel veel sterkte toe met dit verlies.

Het bestuur en personeel van de CVAH