Huizen stopt met wachtlijst

De wachtlijst voor een plek op de weekmarkt in het centrum van Huizen wordt afgeschaft. Vrijkomende standplaatsen worden voortaan verloot.

De gemeente heeft vier jaar geleden het aantal regels (marktverordening) uitgedund. De marktcommissie pleitte bij die gelegenheid al voor het afschaffen van de wachtlijst. Dit om flexibeler te zijn bij de invulling van vrijkomende plekken. Probleem was en is namelijk dat de gemeente geen invloed heeft op de kwaliteit van de nieuwe marktkoopman en diens kraam. Voor die argumenten was het college wel gevoelig. Vandaar dat in het voorstel voor de vernieuwde marktverordening de wachtlijst plaats maakte voor een sollicitatiestelsel en een toetsingscommissie.

Vriendjespolitiek

Maar daar bleek de raad het niet mee eens. Een selectieprocedure kan vriendjespolitiek in de hand werken. De wachtlijst bleef dus bestaan.

Dat gaat nu echter veranderen. Het (nieuwe) college komt opnieuw met een voorstel om de lijst af te schaffen, maar dit keer in ruil voor een lotingsstelsel. Bij het vrijkomen van een standplaats wordt eerst gezocht naar een kraam in dezelfde branche. Zijn er geen gegadigden, dan bepaalt het college – in overleg met de marktcommissie – door welke branche de vrijkomende kraam ingevuld mag worden. Vervolgens wordt er geadverteerd. Zijn er meer gegadigden, dan beslist het lot wie de gelukkige wordt.

Volgende week praat de raad ver de nieuwe marktverordening.