Grote kater voor Amsterdamse Ten Katemarkt

Een verhoging van de prijs voor staanplaatsen van maar liefst 41,6 procent. Dat houdt de gemoederen flink bezig op de Ten Katemarkt. Ondernemers daar vrezen de financiële gevolgen van de verhoging. De prijsverhoging wordt doorgevoerd om het tarief op de markt gelijk te trekken met dat van andere markten in de stad, zoals de Dappermarkt en de Nieuwmarkt. De huidige prijs van 42,95 euro per strekkende meter per maand, wordt bijgesteld naar 60,82 euro. Dezelfde prijs als op de andere markten.

In principe snappen de marktlieden dat de prijs omhoog gaat, maar over de manier waarop zijn ze niet te spreken. ‘Deze verhoging is nooit eerder met ons gedeeld. Wij worden voor een voldongen feit gesteld. Het is asociaal om deze verhoging in een keer te vragen. Stapsgewijs zou veel schappelijker zijn’, aldus een marktkoopman tegenover AT5.

Vierkante meter prijs markt duurder dan winkel

Toch zou de marktcommissie van de Ten Katemarkt op de hoogte zijn geweest van de verhoging. Rik van ‘t Veen van Lex Groente nam twee maanden geleden zitting in de commissie en schrok toen enorm. ‘Het eerste wat ik voor mijn kiezen kreeg was deze verhoging. Er moet fors meer omgezet worden om dit op te vangen.’ Volgens Van ‘t Veen is de vierkante meterprijs op de markt straks hoger dan die van de winkel die Lex Groente ook heeft.

Gebrek aan daadkracht

Van ‘t Veen vindt dat de markt nu moet opdraaien voor missers van de gemeente. ‘Er staan hier op de markt meerdere koopmannen met grote schulden aan het Marktwezen. Het Marktwezen moet veel sneller ingrijpen. Het door de vingers zien van dergelijke onvolkomenheden, moet uiteindelijk door iemand worden betaald. De goedwillende marktkoopman is de klos.’