Gebruikersraad De Markt van Morgen bijeen

Op maandag 5 oktober 2020 is de Gebruikersraadbijeenkomst De Markt van Morgen (DMVM) gehouden.
Het DMVM-bestuur legde verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid van De Markt van Morgen.  Daarna bespraken de aanwezigen de markten in Coronatijd en mogelijke oplossingen, ervaringen enz. Vervolgens een inventarisatie van de verbeterpunten bij het DMVM bestuur, knelpunten in het gebruik van de lokale markt (en), voorstellen voor optimaal gebruik van de lokale markt(en). Het was vergaderen en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Voor wie is de DMVM-gebruikersraadbijeenkomst?
Aan de gebruikersraadbijeenkomst nemen deel vertegenwoordigers van de lokale marktstichtingen.

Wat doet de DMVM-gebruikersraad?
Elke aangesloten lokale marktstichting heeft automatisch een plek in de gebruikersraad van de stichting De Markt van Morgen. De DMVM-gebruikersraad draagt ook de bestuursleden van het bestuur van de stichting De Markt van Morgen voor. Zo heeft de deelnemende lokale stichting invloed op de bestuurszaken en beslissingen van de stichting De Markt van Morgen!

Wat doet DMVM-gebruikersraad nu precies?
Het DMVM-bestuur legt periodiek bij de DMVM-gebruikersraad verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid van De Markt van Morgen.

Meer over De Markt van Morgen?