Financiële tegemoetkoming gemeente Bunschoten voor markt- en horecaondernemers

De jaartarieven voor de marktgelden van de zaterdagmarkt en de precariobelasting voor terrassen voor de horeca worden als gevolg van de coronacrisis voor 2020 door de gemeente Bunschoten gehalveerd.

Normaliter gaat de gemeenteraad donderdag akkoord met het door het college gepresenteerde voorstel ‘fiscale maatregelen ondernemersheffingen met terugwerkende kracht 1-1-2020 vanwege corona’. De lokale overheid ontvangt als gevolg hiervan € 29.000,- minder aan marktgelden en € 15.000,- minder aan precariobelasting.

Een meerderheid van de marktkooplieden kon vanaf medio maart tot en met 1 juni geen gebruik maken van de marktplekken. En de horeca ging zelfs vrijwel volledig op slot. In eerste instantie zal de gemeente Bunschoten kijken of deze coronamaatregelen bij het Rijk gedeclareerd kunnen worden, naast de andere gemeentelijke kosten die samenhangen met corona. Recent verzocht de gemeenteraad unaniem het college met verzachtende en ondersteunende maatregelen voor door de coronacrisis getroffen horeca- en marktondernemers te komen.

bron: De Bunschoter