maart, 2018

08mar19:30Jaarvergadering afdeling Zuid-West Nederland19:30

Meer

Beschrijving

Geachte collega’s en belanghebbenden,

Namens de voorzitter nodig ik u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van de CVAH afdeling Zuid-West Nederland, die gehouden zal worden op donderdag 8 maart 2018 in verenigingsgebouw “Amicitia “.

Schimmelpenninckstraat 14 , 4481 AH te Kloetinge, tel: 0113-216565.

Zaal open: 19.30 uur.

Aanvang  : 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Notulen ledenvergadering 14-02-2017.
 3. Mededelingen en ingekomen en uitgaande stukken.
 4. Verslag penningmeester.
 5. Verslag kascommissie.
 6. Verkiezing bestuur afdeling Zuid-West Nederland.

Onze voorzitter, dhr. Ed Hofs, heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. In verband met congres-voorstel 4 ( samenvoegen afdelingen ) zal hij zijn taak zolang blijven uitvoeren.

 1. Benoeming kascommissie.
 1. Congres 12 en 13 maart 2018 te Almelo.
  1. Verkiezing CB-Lid. ( zie “De Koopman” februari 2018, blz. 25 en 27 )
  2. Afvaardiging naar het Congres.
  3. Behandeling voorstellen congres 2018. ( zie”De Koopman” – februari 2018 ).
 2. Rookpauze : U kunt buiten “Amicitia” roken.
 3. Zaken in de verenigingsraad.
 4. Evaluatie week-en seizoenmarkten.
 5. Rondvraag.
 6. Sluiting.

Voor alle aanwezigen op onze ledenvergadering van donderdag 8 maart 2018 liggen de notulen ter inzage. Bent u graag vooraf geïnformeerd en wilt u de notulen van onze ledenvergadering van 14-02-2017 per post of email ontvangen, dan belt u met het afdelingssecretariaat : 0621-425615

Met vriendelijke groet,

Bestuur CVAH-afdeling Zuid-West Nederland.

Niek Kerkhof,

secretaris.

Tijd

(Donderdag) 19:30

Lokatie

verenigingsgebouw “Amicitia “ Schimmelpenninckstraat 14, 4481 AH te Kloetinge

VOLG ONS OP FACEBOOK
X
X