Enschede-speld voor Gerd Voogsgerd

Marktondernemer Gerd Voogsgerd kreeg vandaag uit handen van burgemeester Henk-Jan Meijer van Enschede een eervolle onderscheiding voor zijn nimmer aflatende inzet. Enschede-spelden worden toegekend aan personen vanwege speciale verrichtingen voor de stad Enschede voor een speciale zaak, of op een bepaald terrein. Gerd Voogsgerd behartigt met verve de belangen van de markten in Enschede. Hij zit al tientallen jaren in het bestuur van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), waarvan hij ongeveer 30 jaar penningmeester is geweest. Hij heeft een groot hart voor Enschede en is altijd opgekomen voor de belangen van de stad zoals voor een bereikbare en aantrekkelijke stad (masterplan Van Heekplein, Koningsplein, parkeren). Zijn goede en kritische blik wordt hierbij zeer gewaardeerd. Hij heeft ook jarenlang een belangrijke rol gespeeld bij de voormalige Federatie Centrumondernemers Enschede (FCE) en heeft die nu nog steeds in het Ondernemers Fonds (OF).

Gerd namens de CVAH gefeliciteerd met deze mooie bekroning op je werk!