Dinsdag 20 november ledenvergadering van de CVAH-afdeling Nijmegen

Geachte collega’s,

In de u reeds toegestuurde agenda van 6 november jl. is per abuis het verkeerde adres van het secretariaat vermeld. Hieronder vindt u het juiste adres.

Namens het bestuur van de CVAH-afdeling Nijmegen nodigen wij u uit voor de ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op dinsdag 20 november 2018.
Locatie: Hotel Karel (voorheen Atlanta) op de Grote Markt te Nijmegen
Aanvang 19.30 uur.

Agenda:

1. Opening.
2. Financieel verslag en goedkeuring financiën 2017.
3. Wat is er in de afgelopen periode gebeurd en wat heeft het bestuur gedaan.
4. a) zeldzame plaatsen (schaarse vergunningen)
b) plannen gemeente met het herinrichten Kelfkensbos en Burchtstraat.
5. Wat zijn de plannen van het bestuur.
6. Rondvraag.
7. Sluiting.

Wij rekenen op uw komst!

Namens het Bestuur CVAH-afdeling Nijmegen

R.T.C. Vermeulen, secretaris
Tel: 0627-122 454
E-mail: rtcvermeulen@gmail.com