De betekenis van schaarse vergunningen

Het zal u niet ontgaan zijn, de laatste jaren is er veel onrust over het begrip ‘schaarse vergunningen’. In dit artikel gaan wij dieper in over dit begrip, want wat zijn ‘schaarse vergunningen’ nu precies?

Het begrip ‘schaarse vergunningen’ is ontstaan in 2016. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State deed twee november van dat jaar uitspraak in een zaak over een speelautomatenhal. Wat heeft dat met de ambulante handel te maken denk je dan? Nou, heel veel. Deze uitspraak heeft namelijk verregaande consequenties voor de vergunningverlening van gemeenten. Want sinds deze uitspraak mogen geen vergunningen meer worden verleend voor onbepaalde tijd. En dit heeft grote gevolgen voor marktondernemers met een vaste standplaats. Want als je geen vergunning meer krijgt voor onbepaalde tijd, heb je als marktondernemer ineens veel minder zekerheid.

Gelijke kansen

Als marktondernemer heb je ineens niet langer de zekerheid dat je vergunning die je nu hebt over een aantal jaar ook nog van jou is. De wet eist namelijk ‘Beginselen van behoorlijk bestuur’ en verlangt dat iedereen gelijke kansen moet hebben, dus ook bij het verstrekken van een vergunning. Dat maakt dat bepaalde zaken moeilijk te regelen zijn. Zoals standplaatsen. Want als een vergunning voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven aan ondernemer A, kunnen ondernemer B en C daar niet meer staan. En dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Iedereen moet in redelijke mate mee kunnen dingen naar een standplaats. Conclusie: Vergunningen voor standplaatsen kunnen alleen voor een bepaalde periode worden gegeven, bijvoorbeeld vijf, tien of vijftien jaar. Maar kun je dan als ondernemer nog verantwoord investeren in een standplaats?

Van vader op zoon

Een gemeente kan zelf invulling geven aan de duur van de vergunningen. Dat maakt het voor een ambulant ondernemer lastig. Want zo kun je in de ene gemeente waar je staat een vergunning krijgen voor vijftien jaar, terwijl dat in een andere gemeente maximaal vijf jaar is. En er zullen gemeenten zijn die de huidige vergunningen voor onbepaalde tijd (tijdelijk) zullen respecteren, terwijl andere gemeenten die vergunningen zo maar intrekken. Er zijn standplaatsen die al generaties lang in het bezit van een familie zijn en overgedragen worden van vader op zoon. Dat kan niet meer. Daar gaat dan je mooie standplaats die je jarenlang zorgvuldig hebt opgebouwd…

Stand van zaken

De uitspraak van de Raad van State uit 2016 wordt op vele manieren geïnterpreteerd. Gemeenten zijn duidelijk nog op zoek naar een manier hoe met deze regelgeving om te gaan. Er zijn gemeenten die de boel het liefst zo laten zoals het is, maar er zijn ook gemeenten die de vergunningverlening rigoureus willen aanpakken. Dat een standplaatsvergunning, ventvergunning of een marktvergunning schaars is, daar kan de CVAH niet omheen. De CVAH voert o.a. gesprekken met gemeenten die bezig zijn met het wijzigen van hun marktverordening om in ieder geval de duur van de vergunning minimaal voor 10 jaar te laten gelden. Uiteraard staat de CVAH voor het niet wijzigen van de marktverordening en adviseert de gemeenten de vergunningen te respecteren. Ook zijn er gesprekken gevoerd met de VNG (Vereniging Van Nederlandse Gemeenten) en heeft de CVAH haar standpunt ingenomen. Het bestuur van de CVAH is druk aan het lobbyen in Den Haag om de verregaande consequenties voor de ambulante handel onder de aandacht van de politiek te brengen. Eind september jl. was het bestuur tezamen met het juridisch loket van de CVAH in Den Haag op gesprek bij een beleidsmedewerker van de SGP Kamerfractie. De CVAH verwacht minimaal een geluid vanuit de politiek richting de gemeenten. De ambulante handel wordt immers onevenredig zwaar getroffen door het schaarse vergunningen besluit. Er dient meer zekerheid te komen voor onze beroepsgroep, want als er niets gebeurt lopen marktondernemers grote financiële risico’s, wordt investeren een groot probleem, zullen banken minder snel leningen verstrekken, worden vergunningen voor onbepaalde tijd zo maar afgepakt en is het beroep van marktkoopman ineens een stuk zekerheid afgenomen die het eeuwenlang heeft gehad. Het is dus alle hens aan dek om onze mooie ambacht te beschermen.

Problemen met je vergunning/verordening of op je markt?

Heb je als CVAH-lid problemen met het verkrijgen van een vergunning, gaat de gemeente waar jij een (markt)standplaatsvergunning hebt haar verordening, reglementen, beleid veranderen? Trekt de gemeente jou onbepaalde tijd vergunning in, neem dan zo snel mogelijk contact op met je afdeling of het juridisch loket van de CVAH. De CVAH helpt je graag verder.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) nam vandaag een rapport van markthandelaren in ontvangst waarin hun zorgen nog beter worden verwoord. […]

Reacties zijn gesloten.