Datum Algemene Ledenvergadering 2018 bekend

De Algemene Ledenvergadering van de CVAH zal plaatsvinden op maandag 12 en dinsdag 13 maart 2018. Het bestuur wil u in verband hiermee attenderen op de volgende zaken:

  • Eventuele voorstellen voor de komende Algemene Vergadering van maart 2018 moeten vóór 1 december 2017 ingediend zijn.
  • In de maanden januari, februari of maart dient iedere afdeling een ledenvergadering te beleggen om de agenda van de Algemene Vergadering te behandelen en twee afgevaardigden te benoemen. Let op: Indien uw afdeling geen ledenvergadering houdt, dan verliest uw afdeling het stemrecht.
  • De secretaris, mevrouw M. Bleeker-Steenstra, is aftredend en herkiesbaar.

Mocht u of een bestuurslid interesse hebben in de functie van secretaris dan kunt u een voordracht namens de afdeling, voorzien van een CV en de bereidverklaring van de  kandidaat, uiterlijk vóór 1 januari 2018 aan het Centraal Bestuur sturen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Martie Bleeker, secretaris van de CVAH.

Algemene ledenvergadering – uw stem telt!

In maart staat de jaarlijkse ledenvergadering van de CVAH op de agenda. Een belangrijk moment voor alle leden. Dit is de plek waar men bezwaren naar voren kan brengen, ideeën kan ventileren en richting kan geven aan de koers van de vereniging. Want vergeet niet; de algemene ledenvergadering is het hoogste bestuursorgaan van een vereniging. Het bestuur legt dan rekenschap en verantwoording af aan de aanwezige leden. Wat de ledenvergadering beslist, heeft het bestuur uit te voeren. Binnen de algemene ledenvergadering telt de stem van ieder lid.

Op deze manier wordt het democratische karakter van de vereniging gewaarborgd en dat is een groot goed. Want het zijn de leden die de koers van een vereniging bepalen, niet het bestuur. Dus bent u lid en heeft u hart voor de vereniging, kom dan langs op 12 en 13 maart op de algemene ledenvergadering. Want u maakt het verschil.